Đẳy mạnh cổ phần hoá của các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CỔ PHẦN HOÁ

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2

I. Bản chất của cổ phần hoá 2

II. Sự cần thiết phải đẩy mạnh cổ phần hoá một bộ phận

doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam 3

III. Mục tiêu của cổ phần hoá 5

PHẦN 2: THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Ở VIỆT NAM 6

I. Tiến trình cổ phần hoá 6

II. Thành tựu, hạn chế 6

PHẦN 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CỔ PHẦN HOÁ

MỘT BỘ PHẬN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

TRONG THỜI GIAN TỚI 15

KẾT LUẬN 19

MỤC LỤC 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY