Dạy học các phương trình và bất phương trình vô tỉ lớp 10

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1. MỘT NGHIÊN CỨU TOÁN HỌC VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ

BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ .7

1.1. SỰ GẮN KẾT GIỮA PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH .7

1.2. SỰ GẮN KẾT GIỮA PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ

TỈ.12

CHƯƠNG 2. MỘT NGHIÊN CỨU THỂ CHẾ VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT

PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ.15

2.1. LƯỚT QUA CHƯƠNG TRÌNH VÀ SGK TOÁN LỚP 9.15

2.1.1. Phương trình, bất phương trình vô tỉ trong chương trình toán 9.16

2.1.2. Phương trình, bất phương trình vô tỉ trong SGK toán lớp 9 .16

2.2. PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ Ở LỚP 10. .22

2.2.1. Phương trình, bất phương trình vô tỉ trong chương trình Đại số 10 .22

2.2.2. Phương trình, bất phương trình vô tỉ trong SGK Đại số 10.24

CHƯƠNG 3. MỘT NGHIÊN CỨU VỀ SAI LẦM CỦA HỌC SINH TRONG

GIẢI CÁC BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ .57

3.1. THỰC NGHIỆM 1 .57

3.1.1. Phân tích tiên nghiệm bài tập 4 .58

3.1.2. Phân tích hậu nghiệm bài tập 4 .61

3.2. THỰC NGHIỆM 2 .63

3.2.1. Phân tích tiên nghiệm.64

3.2.2. Phân tích hậu nghiệm .74

KẾT LUẬN .81

TÀI LIỆU THAM KHẢO .83

PHỤ LỤC

PHIẾU THỰC NGHIỆM

BIÊN BẢN QUAN SÁT TIẾT DẠY LỚP 10 NÂNG CAO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY