Đánh giá hàm lượng lưu huỳnh còn tồn dư, hàm lượng saponin toàn phần, hàm lượng đường và độc tính cấp của dược liệu được sơ chế với các phương pháp xông sinh khác nhau

Đặt vấn đề 1

Phần I: Tổng quan 2

1. Tổng quan về ngưu tất . .2

2. Dim sinh . 5

Phần II: Thực nghiệm v kết quả . . 7

1. Phương tiện và phương pháp nghiên cứu . . . . 7

1.1. Nguyên liệu, phương tiện . . . . 7

1.2. Phương pháp thực nghiệm . 7

1.2.1. Xông sinh ngưu tất ; . 7

1.2.2. Định lượng một số thành phần trong ngưu tất sau khi xông . 8

1.2.3. Thử độc tính cấp của lưu huỳnh và ngưu tất sau khi xông . 9

1.2.4. Xác định hàm lượng lưu huỳnh trong các mẫu diêm sinh . 9

2. Thực nghiệm v kết quả . 10

2.1. Xông sinh ngưu tất . . . . 10

2.1.1. Xông sinh với lượng sinh khác nhau . . . 10

2.1.2. Xơng sinh với thời gian khc nhau . 12

2.1.3. Sấy ở nhiệt độ khác nhau . . . 13

2.2. Định lượng lưu huỳnh trong ngưu tất sau khi xông . . . 13

2.2.1. Định lượng lưu huỳnh trong ngưu tất sau khi xông . 13

2.2.2. Định lượng lưu huỳnh trong ngưu tất sau khi sấy . 15

2.2.3. Định lượng lưu huỳnh trong cao lỏng . . 16

2.3. Định lượng một số thành phần hoá học trong ngưu tất . 17

2.3.1. Định lượng đường tự do . 17

2.3.2. Định lượng saponin . . 19

2.4. Thử độc tính cấp của lưu huỳnh và các mẫu xông sinh 21

2.4.1. Thử độc tính cấp của lưu huỳnh . 21

2.4.2. Thử độc tính cấp của các mẫu xông sinh . . 22

2.5. Định lượng hàm lượng một số mẫu diêm sinh lưu hành trên thị trường 26

2.6. Bn luận kết quả . . 27

Phần II: Kết luận và đề nghị . . 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY