Đặc tính của supe phốt phát đơn công thức hóa học của các thành phần trong

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I : TỔNG QUAN 2

CHƯƠNG I . ĐẠI CƯƠNG VỀ QUÁ TRÌNH SẤY. 2

I. LÝ THUYẾT VỀ SẤY. 2

I.1. Các dạng ẩm trong vật liệu sấy: 2

I.1.1. Liên kết hóa học : 3

I.1.2. Liên kết hóa lý : 3

I.1.3. Liên kết cơ lý : 3

I.2. Phân loại vật liệu ẩm : 4

I.2.1. Vật xốp mao dẫn : 4

I.2.2. Vật keo : Vật keo là vật có tính dẻo do có cấu trúc hạt. Trong vật keo, ẩm liên kết ở dạng hấp phụ và thẩm thấu. Các vật keo có đặc điểm chung là khi sấy bị co ngót rất nhiều và vẫn giữ được tính dẻo. 4

I.2.3. Vật keo mao dẫn : 4

I.3. Các giai đoạn của quá trình sấy. 5

I.3.1. Giai đoạn nâng nhiệt độ vật liệu : 5

I.3.2. Giai đoạn sấy đẳng tốc : 5

I.3.3. Giai đoạn sấy giảm tốc : 5

I.4. Các phương pháp tách ẩm : 6

I.5. Phân loại thiết bị sấy : 7

I.5.1. Sấy tĩnh : 7

I.5.2. Sấy động : 8

CHƯƠNG II . GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO 9

CHƯƠNG III. ĐẶC TÍNH CỦA SUPE PHỐT PHÁT ĐƠN. 12

I. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA CÁC THÀNH PHẦN TRONG SUPE PHỐT PHÁT ĐƠN. 12

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CƠ BẢN CỦA SUPE PHỐT PHÁT: 12

III. ứng dụng của supe phốt phát đơn: 13

IV. Tiêu chuẩn nhà nước về pupe phốt phát đơn. 13

CHƯƠNG IV: DÂY TRUYỀN CÔNG NGHỆ. 14

I. NGUYÊN LIỆU: 14

II. CƠ SỞ HÓA LÝ CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT SUPE PHỐT PHÁT : 14

III. DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT: 16

IV. CHỌN THIẾT BỊ ĐỂ TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ: 18

PHẦN II: 19

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ CHÍNH 19

CÓ TRONG DÂY TRUYỀN 19

CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ CHÍNH 19

I.Tính cân bằng vật liệu máy sấy. 19

I.1. Phương trình cân bằng vật liệu. 19

III. Tính thời gian sấy: 20

IV. Tính số vòng quay thùng. 20

V. Tính công suất cần thiết: 21

Chương II: QUÁ TRÌNH SẤY LÝ THUYẾT. 22

I. Tính toán quá trình cháy: 22

II. Xác định các thông số cơ bản của tác nhân sấy : 22

III. Cân bằng nhiệt của quá trình sấy: 27

IV. Tính toán nhiệt thùng sấy: 28

CHƯƠNG III: QUÁ TRÌNH SẤY THỰC TẾ. 34

I. Các nhân tố của tác nhân sấy sau quá trình sấy thực: 34

1.Xác định lượng chứa hơi d2: 34

2. Xác định Entappi I2: 34

3. Xác đinh độ ẩm tương đối q2: 34

II. Lượng tác nhân sấy thực tế: 34

III. Tính toán lượng sấy thực : 35

IV. Tính nhiên liệu tiêu hao. 37

TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHỤ 38

I. Tính và chọn lọc hệ thống xyclon : 38

II. Tính toán lò đốt: 41

1. Tính diện tích bề mặt ghi lò: 41

2. Xác định thể tích buồng đốt: 41

3. Chọn chiều cao buồng đốt: 42

4.Chiều dài và chiều ngang buồng đốt: 42

III. Chọn thiết bị lọc ướt: 42

IV. Tính toán chọn quạt. 43

TÍNH TOÁN CƠ KHÍ 50

I. Kiểm tra tính bền của thùng 50

1. Khối lượng vật liệu nằm trong thùng 50

2. Khối lượng thùng: 50

3. Khối lượng lớp bảo ôn: 50

4. Khối lượng vành đai: 51

5. Khối lượng bánh răng: 51

6. Khối lượng cánh. 51

7. Khối lượng các thanh tăng cứng: 51

8. Tổng khối lượng thùng: 51

9. Tải trọng trên 1 vành đai: 52

10. Tính bề rộng đai và kích thước con lăn đỡ: 52

11. Tính con lăn chặn: 54

12. Tính bền thân thùng: 54

KẾT LUẬN 56

TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY