Đặc điểm vận tải ẩm tại Việt Nam trong các đợt Enso

Về quan hệ giữa vận tải ẩm với mưa một số vùng cụ thể trong

điều kiện ENSO

- Sự hụt mưa mùa thu ở Miền Trung Việt Nam trong điều kiện El

Niño là do các điều kiện: Gió mùa Đông Bắc yếu hơn trung bình

nhiều năm; chỉ có một nguồn ẩm từ Biển Đông đến và nguồn ẩm này

thấp hơn so với trung bình nhiều năm; tồn tại một xoáy nghịch của

chuẩn sai véc tơ gió ở Biển Đông, xoáy nghịch này làm giảm ẩm đến

khu vực Miền Trung.

- Sự tăng mưa mùa thu ở Miền Trung Việt Nam trong điều kiện

La Niña là do: Gió mùa Đông Bắc mạnh hơn trung bình nhiều năm;

có hai nguồn ẩm cung cấp cho mưa ở khu vực này và nguồn ẩm

chính ở Biển Đông là cao hơn trung bình nhiều năm; tồn tại một

xoáy thuận chuẩn sai véc tơ gió trên Biển Đông, xoáy thuận này làm

tăng cường ẩm đến khu vực Miền Trung Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY