Đặc điểm của các công ty chứng khoán ở Việt Nam hiện nay

I _ LỜI NÓI ĐẦU 1

II_NỘI DUNG

A_Lý Thuyết 3

1. Thị trường chứng khoán 3

2. Công ty chứng khoán 3

a. Khái niệm và phân loại công ty chứng khoán¬¬¬¬ 4

b. Vai trò của công ty chứng khoán 5

c. Thành lập công ty chứng khoán 7

d. Nguyên tắc hoạt động của công ty chứng khoán 10

e. Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán 11

3. Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán 11

a. Các nghiệp vụ chính 11

b. Các nghiệp vụ phụ trợ 16

B_Thực Tiễn 17

1. Đặc điểm của các công ty chứng khoán ở Việt Nam hiện nay 17

2. Thực trạng của các công ty chứng khoán hiện na 18

a. Ảnh hưởng của luật chứng khoán tới việc thành lập các công ty chứng khoán hiện nay 18

b. Các công ty nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam 19

3. Giải pháp để phát triển các công ty chứng khoán Việt Nam 20

III_KẾT LUẬN 26

VI_TÀI LIỆU THAM KHẢO

VII_ PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY