Công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công trình 1

LỜI MỞ ĐẦU 2

NỘI DUNG 3

I / GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY NHÓM THỰC TẬP 3

1 / Thông tin chung 3

2 / Cơ cấu tổ chức 6

3 / Sản phẩm, thị trường 7

II / THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY. 8

1 / Quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất 9

2 / Nội dung kế hoạch sản xuất của công ty 11

3 / Phương pháp lập kế hoạch sản xuất của công ty 15

III / ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ 16

1 / Những đổi mới trong công tác lập kế hoạch tại công ty 16

2/ Nhận xét đánh giá công tác kế hoạch tại doanh nghiệp: 18

2.1.Những ưu điểm: 18

2.2.Những yếu điểm của công ty trong công tác lập kế hoạch sản xuất 19

3 / Kiến nghị, đề xuất của nhóm: 20

TỔNG KẾT ĐỀ TÀI 22

PHỤ LỤC 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY