Công nghệ sản xuất Necta Mãng cầu

I. TỔNG QUAN 1

1. NECTA 1

2. Mng cầu xim 1

3. Một số sản phẩm chế biến từ mng cầu xim 6

II. NGUYN LIỆU 7

1. Nguyn liệu chính 7

2. Nguyn liệu phụ 7

2.1. Đường 7

2.2. Acid Citric (E330) 7

2.3. Acid Ascorbic(E300) 8

2.4 . CMC (Carboxy Methyl Cellulose) (E466) 9

2.5 . Hương mng cầu nhn tạo 10

III. QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT NECTA MNG CẦU 10

1. Sơ đồ công nghệ sản xuất necta mng cầu 11

2. Thuyết minh qui trình cơng nghệ: [1], [2] 12

2.1. Lựa chọn, phn loại 12

2.2. Ngm rửa 12

2.3. Chần 14

2.4. Bĩc vỏ 14

2.5. Ch 14

2.6. Phối chế 16

2.7. Đồng hoá 17

2.8. Bi khí 18

2.9. Thanh trng 19

2.10. Rĩt hộp 21

2.11. Lm nguội 24

2.12. Bảo ơn 25

1. Chỉ tiu hố lý 26

2. Chỉ tiu vi sinh vật 26

3. Chỉ tiu cảm quan 27

4. Mức đầy tối thiểu 27

V. ĐÁNG GIÁ SẢN PHẨM 28

VI. PHỤ LỤC 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY