Luận Văn Cơ Sở Dữ Liệu

Bài giảng Access 2007

Bài giảng Access 2007


Bài 1. Cơ bản về Access 2007 41.1. Khởi động, tìm hiểu giao diện 41.1.1. Khởi động Microsoft Access 2007 41.1.2. Getting Started with Microsoft Office Access 81.1.3. Ribbon 101.1.4. Thanh công cụ Quick Access 191.1.5. Navigation Pane 211.1.6. Tab document 291.1.7. Status bar 321.1.8. Mini toolbar 35 ...


Giáo trình Thiết kế và đánh giá thuật toán

Giáo trình Thiết kế và đánh giá thuật toán


MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU.- 6 -Chương 1 : GIỚI THIỆU THIẾT KẾ, ĐÁNH GIÁ THUẬT TOÁN.-8-I. Định nghĩa trực quan về Thuật toán.- 8 -1. Định nghĩa.- 8 -2. Các đặc trưng cơ bản của thuật toán.- 9 -3. Đặc tả thuật toán.- 9 -II. Các dạng diễn đạt thuật toán.- 9 -1. Dạng lưu đồ ( sơ đồ khối ).- 10 -2. Dạng ngôn n ...


Giáo trình Giải tích 2 dành cho sinh viên ngành toán -Toán tin

Giáo trình Giải tích 2 dành cho sinh viên ngành toán -Toán tin


Giải Tích 2Tạ Lê LợiMục lụcChương I. Dãy hàm - Chuỗi hàm1. Dãy hàm. 12. Chuỗi hàm . 33. Chuỗi lũy thừa . 54. Chuỗi lượng giác . 9Chương II. Không gianRn1. Không gian EuclidRn. 192. Topo trongRn. 213. Tập compact . 224. Tập liên thông . 235. Tổng quát hoá . 24Chương III. Hàm liên tục trênRn1. Giới hạ ...


Giáo trình thực hành SQL

Giáo trình thực hành SQL


Mục lụcChương 1: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu1 Tạo bảng dữ liệu2 Chỉ mục3 Khung hìnhChương 2: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu1 Truy vấn dữ liệu2 Bổ sung cập nhật và xóa dữ liệuChương 3: Ngôn ngữ điều khiển1 Câu lệnh Grant2 Câu lệnh RevokeChương 4: Thủ tục lưu trữ và Trigger1 Sử dụng thủ tục lưu trữ2 Sử dụn ...


Đồ án Xây dựng chương trình quản lý sinh viên ở trong KSSV trường DHDL Hải Phòng

Đồ án Xây dựng chương trình quản lý sinh viên ở trong KSSV trường DHDL Hải Phòng


MỤC LỤCCHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP . 11.1. Giới thiệu về Trường ĐHDL Hải Phòng . 11.2. Mô tả hoạt động của KSSV . 11.3.Giải pháp . 9CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG . 102.1. Mô hình nghiệp vụ . 102.1.1.Biểu đồ ngữ cảnh . 112.1.2.Sơ đồ phân rã chức năng . 122.1.3. Danh sách hồ sơ dữ ...


Tìm hiểu xử lý ngôn ngữ tự nhiên và viết chương trình mô phỏng kiểm tra cấu trúc câu trong tiếng Anh

Tìm hiểu xử lý ngôn ngữ tự nhiên và viết chương trình mô phỏng kiểm tra cấu trúc câu trong tiếng Anh


Mục lụcLời nói đầuChương 11: Giới thiệu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên1.1 Tổng quan1.2 Cơ sở khoa học1.3 Quy trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên1.4 Các ứng dụng của ngôn ngữ tự nhiênChương 2: Ngữ pháp tiếng anh2.1 Các thì trong tiếng anh2.2 Cách sử dụng một số thìChương 3: Chương trình thực nghiệm3.1 Giới thi ...


Đồ án Tìm hiểu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và máy dịch Viết chương trình mô phỏng từ điển Việt - Anh

Đồ án Tìm hiểu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và máy dịch Viết chương trình mô phỏng từ điển Việt - Anh


Các cấu trúc lệnh VB Các cấu trúc lệnh là thành phần cơ bản của mỗi ngôn ngữ lập trình. Thông thường các ngôn ngữ lập trình đều có các cấu trúc lệnh như nhau: lệnh xử lý điều kiện, lệnh lặp biết trước số vòng lặp, lệnh lặp không biết trước số vòng lặp,. Tuy nhiên cách thể hiện (cú pháp) mỗi cấu trúc ...


Giáo trình Ngôn ngữ SQL

Giáo trình Ngôn ngữ SQL


MỤC LỤCMỤC LỤC.2LỜI NÓI ĐẦU.5CHƯƠNG 1: .7 TỔNG QUAN VỀSQL1.1 SQL là ngôn ngữcơsởdữliệu quan hệ.7 1.2 Vai trò của SQL.8 1.3 Tổng quan vềcơsởdữliệu quan hệ.9 1.3.1 Mô hình dữliệu quan hệ.9 1.3.2 Bảng (Table).9 1.3.3 Khoá của bảng.10 1.3.4 Mối quan hệvà khoá ngoài.11 1.4 Sơlược vềSQL.12 1.4.1 Câu lệnh ...


Chuyên đề Nghiên cứu Ngôn ngữ Verilog HDL

Chuyên đề Nghiên cứu Ngôn ngữ Verilog HDL


Mục lụcPhần 1: Tìm hiểu về ngôn ngữ Verilog HLDChương 1: Sơ lược về Verilog HLDChương 2: Những phần tử trong ngôn ngữChương 3: Mô hình mức cổngChương 4: User- Denfined Primitives (UDP)Chương 5: Mô hình dòng dữ liệuChương 6: Mô hình hành viChương 7 : Mô hình cấu trúcPhần 2: Giới thiệu các phần mềm hỗ ...


Nhà kho dữ liệu (Data Warehouse)

Nhà kho dữ liệu (Data Warehouse)


Mục lụcLời nói đầu 2Mục lục 31. Các khái niệm cơ bản 41.1. Nhà kho dữ liệu là gì? 41.2. Phạm vi của kho dữ liệu 41.3. Các kiểu Nhà kho dữ liệu 51.4. Các thành phần của kho dữ liệu 62. Các khía cạnh thiết kế 72.1. Xây dựng kiến trúc dữ liệu cho Nhà kho dữ liệu 72.2. Các kỹ thuật thiết kế 92.3. Kiến t ...


Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật


Lập trình hướng đối tượngObject oriented programming (OOP)• Lâp trình hướng đối tượng giúp chúng ta cài đặt cácmô tả trừu tượng (đối tượng dữ liệu và các phép toán) thành các đoạn mã chương trình• Chương trình được thiết kế thành từng đoạn nhỏ, mỗiđoạn mô tả về một đối tượng (thuộc tính dữ liệu, các ...


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu


Bài toán sắp xếpBài toán sắp xếp là bài toán sắp xếp n đối tượng cho trước dựa trên một tiêu chí nào đó theo một thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Chẳng hạn bài toán sắp xếp danh sách các sinh viên theo thứ tự tăng dần của họ tên, giảm dần của điểm tổng kết. Thông thường, mỗi đối tượng sắp xếp là một m ...


Giao trình Access 2007 toàn tập

Giao trình Access 2007 toàn tập


Những cơ hội mà cá nhân bạn sử dụng Access sẽ có một chút khác biệt hơn về cách thức mà những người khác sử dụng chương trình. Điều này không thể hơn khi sử dụng chương tình kiểm tra lỗi chính tả. Bạn có thể sử dụng các từ trong dữ liệu mà duy nhất để thực hiện hoặc khoanh tròn. Thật may là Access c ...


Giáo trình LINQ to SQL Tutorial - Phần Sử dụng asp:LinqDataSource

Giáo trình LINQ to SQL Tutorial - Phần Sử dụng asp:LinqDataSource


Chúng ta có thể viết code để gắn nối mô hình dữ liệu vào gridview này (giống như tôi đã làm trong phần 3), hoặc tôi có thể làm cách khác là dùng control mới để gắn nối gidview này với mô hình dữ liệu.VS 2008 includes build-in designer support to make it easy to connect up our GridView (or any other ...


Bài giảng Ngôn ngữ truy vấn SQL

Bài giảng Ngôn ngữ truy vấn SQL


Lệnh UPDATENhận xétNhững dòng thỏa điều kiện tại mệnh đề WHERE sẽ được cập nhật giá trị mớiNếu không chỉ định điều kiện ở mệnh đề WHERE, tất cả các dòng trong bảng sẽ bị cập nhậtLệnh UPDATE có thể gây ra vi phạm RB tham chiếuKhông cho sửaSửa luôn những dòng có giá trị đang tham chiếu đếnCASCADE Lện ...


Bài giảng Trí tuệ nhân tạo

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo


Bài toán 1 : Cho hai bình rỗng X và Y có thể tích lần lượt là VX và VY, hãy dùng hai bình này để đong ra z lít nước (z Bài toán 1 : Cho hai bình rỗng X và Y có thể tích lần lượt là VX và VY, hãy dùng hai bình này để đong ra z lít nước (z Bài toán 2 : Cho biết một số yếu tố của tam giác (như chiề ...


Bài giảng Quản trị hệ thống thông tin trong doanh nghiệp

Bài giảng Quản trị hệ thống thông tin trong doanh nghiệp


Hệ thống thông tin tài chính chiến lược: xác định các mục tiêu đầu tư và thu hồi đầu tư, tận dụng các cơ hội đầu tư mới hoặc kết hợp nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp * Hệ thống phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp * Hệ thống dự báo dài hạn Hệ thống thông tin tài chính chiến lược: xác định cá ...


Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao

Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao


MỤC LỤCChương 1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu . . . 71.1. Quan niệm về CSDL . . . 71.2. Các khả năng của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu. . . 7Chương 2. Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng . . . 92.1. Nhu cầu về hệ thống cơ sở dữ liệu hướng đối tượng . . 92.1.1. Các đối tượng phức tạp . . . 92.1.2. Quản lý các ...


Bài giảng Qui trình thương mại điện tử

Bài giảng Qui trình thương mại điện tử


XEM SẢN PHẨMNgười xem bắt đầu duyệt những mặt hàng trên website Các mặt hàng được bố trí theo các gian hàng, chủng loại đa dạng, dể tìm kiếmKhi một khách hàng tiềm năng thực hiện điều này, khách hàng có thể bị thu hút vào các mặt hàng đang bày bán, sự khuyến mãi, các mặt hàng liên quan hay đã nân ...


Giáo trình LINQ to SQL Tutorial - Phần Thực thi các biểu thức SQL tùy biến

Giáo trình LINQ to SQL Tutorial - Phần Thực thi các biểu thức SQL tùy biến


Khi biểu thức LINQ bên trong phương thức “GetProductsByCategory” được thực thi, trình quản ly LINQ to SQL sẽ tự động thực thi câu SQL động để lấy về dữ liệu Product và tạo ra danh sách các đối tượng Product. Bạn có thể dùng trình debug để xem cách biểu thức LINQ này thực thi.1. Dùng các câu truy vấn ...