Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và phát hành ra công chúng

 Đối tượng CPH còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu tiếp tục đổi mới , đẩy mạnh công tác CPH theo tinh thần nghị quyết TW 9 khóa IX.

 việc xác định giá trị quyền sử dụng đất vào giá tri CPH chưa có hướng dẫn cụ thể trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, đặc biệt là mức giá áp dụng, trình tự thủ tục.

 về đối tượng và quyền mua cổ phần: chính sách về cổ đông chiến lược còn có sự cách biệt giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, chưa tạo điều kiện để thu hút và gắn kết giữa hoạt động đầu tư của nhà đầu tư chiến lược với sự phát triển của DNCPH.

 cơ chế bán cổ phần còn chưa phù hợp với các doanh nghiệp cổ phần có quy mô lớn như: nhà máy xi măng, nhà máy điện. Chưa có quy định cho phép các nhà đầu tư chiến lược mua lô lớn đối với số cổ phần bán ra tại một công ty cổ phần để được tham gia quản lý , điều hành doanh nghiệp sau khi CPH

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY