Cơ bản về xử lý sự cố router

Hiện nay rất nhiều mạng LAN phải đối mặt với mô hình giao thông chưađược tính trước, là kết quả của sự gia tăng giao thông trong intranet, ít phân nhómserver hơn và tăng sử dụng multicast. Nguyên tắc 80/20 với chỉ có 20% giao thôngđi lên các đường trục chính đã trở lên lạc hậu. Ngày nay, các trình duyệt web nộibộ có thể cho phép user xác định và truy cập thông tin ở bất kỳ đâu trong mạng nộibộ của tập đoàn.Nếu mạng thường xuyên bị nghẽn mạch, quá tải, rớt gói và truyền lại nhiềulần thì nghĩa là có quá nhiều port cho một đương trunk hoặc có quá nhiều yêu cầutruy suất vào các nguồn tài nguyên của toàn hệ thông và các server intranet

Hiện nay rất nhiều mạng LAN phải đối mặt với mô hình giao thông chưa

được tính trước, là kết quả của sự gia tăng giao thông trong intranet, ít phân nhóm

server hơn và tăng sử dụng multicast. Nguyên tắc 80/20 với chỉ có 20% giao thông

đi lên các đường trục chính đã trở lên lạc hậu. Ngày nay, các trình duyệt web nội

bộ có thể cho phép user xác định và truy cập thông tin ở bất kỳ đâu trong mạng nội

bộ của tập đoàn.

Nếu mạng thường xuyên bị nghẽn mạch, quá tải, rớt gói và truyền lại nhiều

lần thì nghĩa là có quá nhiều port cho một đương trunk hoặc có quá nhiều yêu cầu

truy suất vào các nguồn tài nguyên của toàn hệ thông và các server intranet

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY