Luận Văn CNXH Khoa Học

Ebook Con đường dẫn tới chế độ nông nô

Ebook Con đường dẫn tới chế độ nông nô


Mục lục Lời người dịch /1 Lời giới thiệu cho lần xuất bản kỉ niệm năm mươi năm của Milton Friedman/ 3Lời nói đầu cho lần tái bản 1976/ 7Lời nói đầu cho lần xuất bản bìa mềm 1956/ 8Lời nói đầu cho lần xuất bản 1944/ 15Dẫn nhập / 17 1. Con đường bị lãng quên / 20 2. Điều không tưởng vĩ đại / 25 3. Chủ ...


Tiểu luận Phân tích một số đặc điểm của doanh nghiệp liên doanh và liên hệ với Công ty may Minh Trí

Tiểu luận Phân tích một số đặc điểm của doanh nghiệp liên doanh và liên hệ với Công ty may Minh Trí


Thời hạn hoạt động phụ thuộc vào từng dự án theo quy định của Chính phủ, nói chung không quá 50 năm. Thời hạn hoạt động được ghi trong giấy phép đầu tư. Thời hạn hoạt động có thể kéo dài đến 70 năm do Chính phủ quyết định căn cứ vào quy định của ủy ban thường vụ Quốc hội.Doanh nghiệp liên doanh có t ...


Tiểu luận Phân tích nguồn gốc và bản chất của ý thức, sự giống và khác nhau cơ bản giữa vật chất và ý thức

Tiểu luận Phân tích nguồn gốc và bản chất của ý thức, sự giống và khác nhau cơ bản giữa vật chất và ý thức


MỤC LỤC Lời nói đầu 2Nội dung 3I. nguồn gốc và bản chất của ý thức 31. Kết cấu của ý thức 32. Nguồn gốc của ý thức 43. Bản chất của ý thức 5II. Sự giống và khác nhau giữa vật chất và ý thức 6Kết luận 9Tài liệu tham khảo 10 MỤC LỤC Lời nói đầu 2 Nội dung 3 I. nguồn gốc và bản chất của ý thức 3 ...


Tiểu luận Phân tích những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá

Tiểu luận Phân tích những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá


MỤC LỤC Phần một: Mở đầu 1Phần hai: Nội dung 2I. Hợp đồng mua bán hàng hoá 21. Khái niệm 22. Các điều khoản chính của HĐMBHH 2a. Điều khoản về đối tượng của hợp đồng 2b. Điều khoản về số lượng hàng hoá 3c. Điều khoản về chất lượng, quy cách hàng hoá 3d. Điều khoản về bao bì và ký, mã hiệu 5e. Điều k ...


Tiểu luận Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên thành phố Hà Nội

Tiểu luận Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên thành phố Hà Nội


MỤC LỤC---LỜI NÓI ĐẦU Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG TRONG THANH NIÊNI. Một số khái niệm cơ bản 1) Lý tưởng2)Lý tưởng cách mạngII. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng cộng sản Việt Nam về thanh niên và công tác giáo dục lý tưởng cá ...


Tiểu luận Quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu và những vấn đề đặt ra

Tiểu luận Quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu và những vấn đề đặt ra


MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦUTầm quan trọng của thực hiện hợp đồng nhập khẩu, và lí do em chọn đề tàiPHẦN NỘI DUNG* Khái niệm, vai trò của hợp đồngI. Quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu1. Mở thư tín dụng(L/C)2. Đưa tàu đi nhận hàng3. Mua bảo hiểm4. Kiểm tra chứng từ và trả tiền5. Khai báo hải quan, nhận hàn ...


Tiểu luận Đặc điểm triết học Trung Hoa cổ – trung đại

Tiểu luận Đặc điểm triết học Trung Hoa cổ – trung đại


Những tư tưởng Pháp gia, có thể nói đã có từ trước Hàn Phi Tử (280-233 Tr. CN) nhưng ông được coi là người tiền bối sáng lập ra Pháp gia với tư cách là một hệ tư tưởng toàn vẹn. Những tư tưởng này đã góp phần không nhỏ vài sự nghiệp thống nhất quốc gia thời Tần Thuỷ Hoàng đế.Trung tâm học thuyết phá ...


Tiểu luận Tình hình tổ chức và tài chính của công ty liên doanh Unilever Việt Nam

Tiểu luận Tình hình tổ chức và tài chính của công ty liên doanh Unilever Việt Nam


MỤC LỤC Lời mở đầu 1I. Khái quát quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của Công ty Uniliver Việt Nam 21. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty Unilever Việt Nam 22. Cơ cấu tổ chức của Công ty Unilever Việt Nam 6II. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty ...


Luận văn Đội ngũ công nhân Thái Nguyên với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Luận văn Đội ngũ công nhân Thái Nguyên với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá


Số lượng công nhân Thái Nguyên hiện nay còn mất cân đối giữa các ngành công nghiệp. Cụ thể công nhân công nghiệp chế biến chiếm tỷ lệ cao 77,28%, công nhân ở ngành nông, lâm nghiệp chiếm 6,7%; công nhân khai thác 12,04%, vận tải và thông tin liên lạc 0,91%, cơ khí và sửa chữa 2,07% còn lại là các ng ...


Tiểu luận Tình hình tổ chức, tài chính của công ty cổ phần mía đường Biên Hoà sau 5 năm thực hiện cổ phần hoá

Tiểu luận Tình hình tổ chức, tài chính của công ty cổ phần mía đường Biên Hoà sau 5 năm thực hiện cổ phần hoá


MỤC LỤCMở đầu 1Nội dung 2I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần mía đường Biên Hoà 21. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần mía đường Biên Hoà 22. Thủ tục chuyển đổi CPH công ty mía đường Biên Hoà 43. Cách bán cổ phần ở Công ty mía đường Biên Hoà 4II. Tình hình tổ chức, tài chính c ...


Tiểu luận Đường lối đổi mới của Đại hội toàn quốc lần thứ VI

Tiểu luận Đường lối đổi mới của Đại hội toàn quốc lần thứ VI


MỤC LỤC  Trang PHẦN I - LỜI NÓI ĐẦU PHẦN II - NỘI DUNG I. BA CHƯƠNG TRÌNH LỚN: LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM, HÀNG TIÊU DÙNG, HÀNG XUẤT KHẨU 1. Lương thực - thực phẩm 2. Hàng tiêu dùng 3. Xuất khẩu II. CÔNG NGHIỆP NẶNG VÀ KẾT CẤU HẠ TẦNG III. GIÁ CẢ, THƯƠNG NGHIỆP, TÀI CHÍNH TIỀN TỆ IV. KHOA HỌC KỸ THUẬT V ...


Tiểu luận Tình hình thực hiện năng suất lao động trong ngành thương mại ở nước ta hiện nay

Tiểu luận Tình hình thực hiện năng suất lao động trong ngành thương mại ở nước ta hiện nay


MỤC LỤC  A- Phần mở đầu B- Phần Nội Dung I - ý nghĩa và biện pháp nâng cao năng suất lao động trong hoạt động kinh doanh thưng mại. 1, Bản chất kinh tế , Chức năng , ý nghĩa ngành thương mạia. Bản chất kinh tế.b. Chức năng thương mại c. ý nghĩa II- Tình hình thực hiện năng suất lao động trong ngàn ...


Tiểu luận Những quan điểm giai cấp của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Tiểu luận Những quan điểm giai cấp của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh


MỤC LỤCPHẦN I: 1ĐẶT VẤN ĐỀ 1PHẦN II: 2GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2A:Giai cấp 21.Quan niệm trước Mác về Nguồn gốc nguyên nhân hình thành của giai cấp: 22.Chủ nghĩa Mác 22.1:Hình thức cộng đồng người trong lịch sử 22.2:Định nghĩa, đặc trưng của giai cấp 22.3:Mối quan hệ giai cấp-dân tộc-nhân loại 5B:Đấu tranh ...


Tiểu luận Tình hình xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường EU - Giải pháp phát triển

Tiểu luận Tình hình xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường EU - Giải pháp phát triển


Mục lục LỜI MỞ ĐẦU .1 NỘI DUNG .2 I - Tổng quan về hoạt động xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam. .2 1 ) Vai trò của hoạt động xuất khẩu .2 2 ) Vai trò của ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam .2II - Tình hình hoạt động xuất khẩu hàng dệt may Viẹt Nam sang thị trường Châu âu .4 1 ) Thị trường EU và hàng dệ ...


Tiểu luận Giai cấp và vấn đề giai cấp ở Việt Nam

Tiểu luận Giai cấp và vấn đề giai cấp ở Việt Nam


MỤC LỤC A. ĐẶT VẤN ĐỀ 2I. Giai cấp là gì? 2II. Nguồn gốc và kết cấu giai cấp. 2B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 5I. Lí luận chung 5II. Vấn đề giai cấp ở Việt Nam 11C. KẾT THÚC VẤN ĐỀ 24 MỤC LỤC A. ĐẶT VẤN ĐỀ 2 I. Giai cấp là gì? 2 II. Nguồn gốc và kết cấu giai cấp. 2 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 5 I. Lí luận ch ...


Tiểu luận Trình bày đặc điểm của một bản hợp đồng kinh tế và chứng minh qua một bản hợp đồng cụ thể

Tiểu luận Trình bày đặc điểm của một bản hợp đồng kinh tế và chứng minh qua một bản hợp đồng cụ thể


MỤC LỤC Mở đầu 1Phần nội dung 2I. Khái niệm, nội dung va hình thức của một bản hợp đồng 21. Khái niệm của một bản hợp đồng 22. Nội dung của một bản hợp đồng 33. Hình thức của một bản hợp đồng 3II. Những đặc điểm cụ thể của một bản hợp đồng kinh tế 31. Phần mở đầu 42. Thông tin về chủ thể hợp đồng 63 ...


Tiểu luận Trình bày một doanh nghiệp nhà nước đã được tiến hành cổ phần hoá

Tiểu luận Trình bày một doanh nghiệp nhà nước đã được tiến hành cổ phần hoá


Mục lục Trang Lời nói đầu 1Chương I. Tổng quan về cổ phần hoá ở Việt Nam 2I. Khái niệm 2II. Phân loại doanh nghiệp 2 III. Các hình thức tiến hành cổ phần hoá 3 IV. Thẩm quyền quyết định các doanh nghiệp được tiến hành CPH 4 VI. Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá thành công ty ...


Tiểu luận Kinh tế tư nhân tại Việt Nam - Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

Tiểu luận Kinh tế tư nhân tại Việt Nam - Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp


ở nước ta khuôn khổ pháp luật cho nen kinh tế thị trường vãn còn chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ,khung pháp lý cho các loại hình doanh nghiệp không đồng nhất và cần được cải cách.Ngoài ra pháp luật chưa đặt các doanh nghiệp vào tình thế cạnh tranh bình đẳng , tính bất ổn định và thường thay đổi của p ...


Tiểu luận Vai trò của nguồn lực con người trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, liên hệ với Việt Nam

Tiểu luận Vai trò của nguồn lực con người trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, liên hệ với Việt Nam


Cấu trúc đào tạo nguồn nhân lực nước ta không hợp lý cả về cơ cấu các loại lao động và cơ cấu đầu tư ngân sách giữa các bậc học. Trong thời gian vừa qua, mặc dù nhà nước đã rất nỗ lực điều chỉnh thực trạng trên nhưng hiệu qua mang lại chưa cao. Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh hiện có 86% lao động đ ...


Tiểu luận Phân đoạn thị trường - Lựa chọn thị trường mục tiêu

Tiểu luận Phân đoạn thị trường - Lựa chọn thị trường mục tiêu


Phân đoạn theo tiêu thức hành vi tiêu dùng:· Trên cơ sở này, thị trường người tiêu dùng sẽ được phân chia thành các nhóm đồng nhất về các đặc tính:lý do mua sắm, lợi ích tìm kiếm, tính trung thành,số lượng, tỷ lệ sử dụng, cường độ tiêu thụ, tình trạng sử dụng(đã sử dụng ,chưa sử dụng, không sử dụng ...