Chuyển đổi hình thức công ty theo pháp luật Việt Nam

Giải pháp lập pháp: Xây dựng mô hình hệ thống pháp luật trước khi tiến hành sửa đổi đồng bộ các đạo

luật; Cho phép các hình thức công ty chuyển đổi sang nhau; Bổ sung chế định hợp đồng lập hội vào Bộ luật

Dân sự 2005; Bổ sung quy định về thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với cổ phần và phần vốn góp; Bổ sung

quy định về điều kiện chuyển đổi hình thức công ty; Bãi bỏ quy định về số lượng thành viên/cổ đông tối thiểu

của công ty TNHH và công ty cổ phần; Bổ sung quy định về căn cứ chuyển đổi hình thức công ty; Bổ sung quy

định thay đổi kết cấu vốn khi chuyển đổi hình thức công ty; Coi đăng ký kinh doanh là việc công khai hóa công

ty, chứ không phải là tạo lập công ty; Bổ sung các qui định về hậu quả pháp lý của việc chuyển đổi hình thức

công ty; Bổ sung quy định về điều kiện chuyển đổi hình thức công ty vô hiệu

Giải pháp hành pháp: Tăng cường giáo dục văn hóa kinh doanh; Tuyên truyền và tập hợp hóa các

qui định pháp luật; Chuyển chức năng đăng ký kinh doanh cho tòa án

Giải pháp tư pháp: Tòa án cần tăng cường việc giải thích luật và tạo ra các án lệ; Tìm kiến giải pháp

giải quyết tranh chấp linh động dựa theo bản chất pháp lý của vấn đề; Tăng cường tòa án hành chính

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY