Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tỉnh Đăk lăk thời kì hội nhập

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng số liệu

Danh mục các biểu đồ

Danh mục các bản đồ

MỞ ĐẦU .1

1. Lí do chọn đề tài .1

2. Mục đích nghiên cứu .2

3. Nhiệm vụ nghiên cứu .2

4. Đối tượng nghiên cứu.2

5. Phạm vi nghiên cứu .2

6. Lịch sử nghiên cứu .3

7. Quan điểm nghiên cứu.4

8. Phương pháp nghiên cứu.5

9. Đóng góp của luận văn.7

10. Cấu trúc luận văn.7

Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU

NÔNG NGHIỆP.8

1.1. Một số khái niệm cơ bản .8

1.2. Ý nghĩa của việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp .12

1.3. Kinh nghiệm một số nước về chuyển đổi cơ cấu và đa dạng hóa cây trồng .12

1.4. Vài nét về quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp Việt Nam.17

1.5. Một số kinh nghiệm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng Tây Nguyên.17

1.6. Hội nhập kinh tế quốc tế.18

1.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp .23

1.7.1. Nhóm nhân tố tự nhiên.23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY