Chuyên đề Xuất khẩu cà phê Việt Nam hiện nay: Phương hướng và giải pháp trong những năm tới

MỤC LỤCChương I: Thực trạng về tình hình sản xuất và xuất khẩu cà phê Việt Nam I. Vai trò, vị trí của cây cà phê trong nền kinh tế Việt Nam1. Vài nét về cây cà phê2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây cà phê3. Vai trò của cây cà phê trong hệ thống mặt hàng xuất khẩu nông sản chủ lực của Việt NamII. Tình hình sản xuất và xuất khẩu cà phê1. Tình hình sản xuất và tiêu dùng cà phê trên thế giới2. Tình hình xuất khẩu cà phê trên thế giớiIII. Phân tích thực trạng sản xuất và xuất khẩu cà phê Việt Nam trong những năm qua1. Tình hình sản xuất cà phê1.1. Diện tích, năng suất, sản lượng cà phê1.2. Công nghệ chế biến2. Tình hình xuất khẩu cà phê Việt Nam trong thời gian qua2.1. Chất lượng cà phê xuất khẩu 2.2.Cơ cấu cà phê xuất khẩu2.3. Sản lượng và giá cả cà phê Việt Nam3. Thuận lợi và khó khăn khi xuất khẩu cà phê3.1. Thuận lợi 3.2. Khó khănCHƯƠNG II: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM I. Mô hình1. Hàm lượng cầu xuất khẩu cà phê Việt Nam 2. Sản lượng cà phê Việt NamII. Phương hướng xuất khẩu cà phê Việt Nam trong những năm tới1. Mục tiêu1.1 Mục tiêu định tính1.2. Mục tiêu định lượng2. Phương hướngIII. Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê Việt Nam1. Về phía Nhà nước 1.1. Cải tiến chính sách đầu tư cho vay1.2. Chính sách thuế nông nghiệp1.3. Chính sách tiêu thụ sản phẩm1.4. Áp dụng biện pháp khoán1.5. Cần có chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài2. Về phía ngành2.1. Biện pháp kỹ thuật2.2. Nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê2.3. Đa dạng hoá, cải tiến mẫu mã, bao bì cà phê xuất khẩu2.4. Về tổ chức quản lýIV. Một số đề xuất kiến nghịKẾT LUẬN

MỤC LỤC

Chương I: Thực trạng về tình hình sản xuất và xuất khẩu cà phê Việt Nam

I. Vai trò, vị trí của cây cà phê trong nền kinh tế Việt Nam

1. Vài nét về cây cà phê

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây cà phê

3. Vai trò của cây cà phê trong hệ thống mặt hàng xuất khẩu nông sản chủ lực của Việt Nam

II. Tình hình sản xuất và xuất khẩu cà phê

1. Tình hình sản xuất và tiêu dùng cà phê trên thế giới

2. Tình hình xuất khẩu cà phê trên thế giới

III. Phân tích thực trạng sản xuất và xuất khẩu cà phê Việt Nam trong những năm qua

1. Tình hình sản xuất cà phê

1.1. Diện tích, năng suất, sản lượng cà phê

1.2. Công nghệ chế biến

2. Tình hình xuất khẩu cà phê Việt Nam trong thời gian qua

2.1. Chất lượng cà phê xuất khẩu

2.2.Cơ cấu cà phê xuất khẩu

2.3. Sản lượng và giá cả cà phê Việt Nam

3. Thuận lợi và khó khăn khi xuất khẩu cà phê

3.1. Thuận lợi

3.2. Khó khăn

CHƯƠNG II: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM

I. Mô hình

1. Hàm lượng cầu xuất khẩu cà phê Việt Nam

2. Sản lượng cà phê Việt Nam

II. Phương hướng xuất khẩu cà phê Việt Nam trong những năm tới

1. Mục tiêu

1.1 Mục tiêu định tính

1.2. Mục tiêu định lượng

2. Phương hướng

III. Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê Việt Nam

1. Về phía Nhà nước

1.1. Cải tiến chính sách đầu tư cho vay

1.2. Chính sách thuế nông nghiệp

1.3. Chính sách tiêu thụ sản phẩm

1.4. Áp dụng biện pháp khoán

1.5. Cần có chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài

2. Về phía ngành

2.1. Biện pháp kỹ thuật

2.2. Nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê

2.3. Đa dạng hoá, cải tiến mẫu mã, bao bì cà phê xuất khẩu

2.4. Về tổ chức quản lý

IV. Một số đề xuất kiến nghị

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY