Chuyên đề Xây dựng quy trình quản lý rủi ro trong quản lý bất động sản

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 3CHƯƠNG I: 6Cơ sở lý luận. 6I. Rủi ro và các dạng thức của rủi ro. 61. Rủi ro và bản chất của rủi ro. 62. Các dạng thức của rủi ro trong quản lý bất động sản. 6II. Quản lý rủi ro. 71. Tầm quan trọng của quản lý rủi ro. 72. Quản lý rủi ro trong quản lý bất động sản. 73. Những quá trình chính của quản lý rủi ro. 84. Nguyên nhân của sự thiếu hụt quản lý rủi ro trong quản lý bất động sản. 9 CHƯƠNG II: Thực trạng quản lý rủi ro trong quản lý bất động sản 10ở Việt Nam. 10I. Thị trường quản lý bất động sản ở Việt Nam. 10II. Thực trạng quản lý bất động sản. 13III. Quản lý rủi ro trong quản lý bất động sản, thực trạng và nguyên nhân. 18IV. Kinh nghiệm quản lý rủi ro trong các ngành khác. 201. Quản lý rủi ro trong đầu tư bất động sản. 202. Quản lý rủi ro tài chính. 28 CHƯƠNG III: Quy trình quản lý rủi ro trong 34quản lý bất động sản. 34I. Kiểm tra phòng ngửa rủi ro: 341. Định kỳ thường xuyên. 361.1 Sửa chữa và tu bổ 361.2 Kiểm tra định kỳ 371.3 Bổ sung những kỹ thuật mới 382. Bất thường. 39II. Quy trình quản lý rủi ro: 391. Xác định những rủi ro. 412. Định lượng rủi ro. 433. Đối phó với rủi ro. 46III. Một số kiến nghị và giải pháp. 47KẾT LUẬN 49TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG I: 6

Cơ sở lý luận. 6

I. Rủi ro và các dạng thức của rủi ro. 6

1. Rủi ro và bản chất của rủi ro. 6

2. Các dạng thức của rủi ro trong quản lý bất động sản. 6

II. Quản lý rủi ro. 7

1. Tầm quan trọng của quản lý rủi ro. 7

2. Quản lý rủi ro trong quản lý bất động sản. 7

3. Những quá trình chính của quản lý rủi ro. 8

4. Nguyên nhân của sự thiếu hụt quản lý rủi ro trong quản lý bất động sản. 9

CHƯƠNG II: Thực trạng quản lý rủi ro trong quản lý bất động sản 10

ở Việt Nam. 10

I. Thị trường quản lý bất động sản ở Việt Nam. 10

II. Thực trạng quản lý bất động sản. 13

III. Quản lý rủi ro trong quản lý bất động sản, thực trạng và nguyên nhân. 18

IV. Kinh nghiệm quản lý rủi ro trong các ngành khác. 20

1. Quản lý rủi ro trong đầu tư bất động sản. 20

2. Quản lý rủi ro tài chính. 28

CHƯƠNG III: Quy trình quản lý rủi ro trong 34

quản lý bất động sản. 34

I. Kiểm tra phòng ngửa rủi ro: 34

1. Định kỳ thường xuyên. 36

1.1 Sửa chữa và tu bổ 36

1.2 Kiểm tra định kỳ 37

1.3 Bổ sung những kỹ thuật mới 38

2. Bất thường. 39

II. Quy trình quản lý rủi ro: 39

1. Xác định những rủi ro. 41

2. Định lượng rủi ro. 43

3. Đối phó với rủi ro. 46

III. Một số kiến nghị và giải pháp. 47

KẾT LUẬN 49

TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY