Chuyên đề Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty TNHH In và thương mại Sigma

Mục Lục

Lời Nói Đầu 1

Chương III: Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty TNHH In và thương mại SigmaCHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG PHẦN MỀM 2

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG PHẦN MỀM 3

1. Khái niệm phần mềm 3

1.1. Vòng đời phát triển của phần mềm 3

1.2. Mô hình thác nước 4

1.3. Mô hình lặp và tăng dần 6

2. Cấp bậc kiến trúc phần mềm 8

3. Các quy trình thiết kế phần mềm 9

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 27

1. Lịch sử hình thành và phát triển 27

1.1 Giới thiệu về công ty 27

1.2 Lịch sử phát triển 27

2. Cơ cấu tổ chức của công ty 28

3. Thực trạng ứng dụng tin học của công ty 31

4. Định hướng xây dựng đề tài 32

5. Đề tài dưới góc độ tin học 33

CHƯƠNG 3: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG 36

1. Cụ thể bài toán quản lý khách hàng 36

2. Mô hình hóa chương trình 36

3. Thiết kế cơ sở dữ liệu 44

4. Một số Form chính của chương trình 49

KẾT LUẬN 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY