Chuyên đề Xây dựng phần mềm quản lý thuốc của công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà

Chương I 3

Tổng quan về Công ty cổ phần giải pháp phần mềm TânThế Kỷ và chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3

I. Tổng quan về công ty Tân Thế Kỷ (New Century Soft). 3

1. Giới thiệu về công ty Tân Thế Kỷ (New Century Soft). 3

1.1 Địa chỉ của công ty 3

1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 5

1.3 Sơ đồ tổ chức của công ty 6

1.4 Định hướng phát triển của công ty 7

2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty Tân Thế Kỷ (New Century Soft) 8

2.1 Tư vấn, cung cấp các giải pháp hệ thống Công nghệ thông tin 8

2.1.1 Giải pháp e-Learning 8

2.1.2 Giải pháp quản trị ERP(Enterprise Resource Planning) 9

2.1.3 Giải pháp thương mại điện tử(Portal) 9

2.2 Phát triển Website 9

2.2.1 Thiết kế, cài đặt, nâng cấp Website 9

2.2.2 Liên kết dữ liệu doanh nghiệp với Website 10

2.3 Nâng cấp, chuyển đổi, thiết kế lại phần mềm 10

2.3.1 Nâng cấp, chuyển đổi phần mềm giữa các nền tảng 10

2.3.2 Chuyển đổi, thiết kế lại cơ sở dữ liệu 10

3.1 Giới thiệu đề tài 11

3.2 Yêu cầu về phần cứng để sử dung phần mềm quản lý thuốc 11

Chương II 12

Các vấn đề cơ bản trong hệ thống thông tin quản lý thuốc 12

1.1 Tổng quan về HTTT quản lý thuốc 12

1.1.1 Hệ thống thông tin là gì? 12

1.1.2 Phân loại HTTT trong tổ chức 13

Bảng phân loại HTTT theo lĩnh vực và mức ra quyết định 15

1.1.3 Mô hình biểu diễn Hệ thống thông tin 15

1.2 Quá trình Xây dựng phần mềm ứng dụng cho HTTT quản lý 15

1.2.1 Nguyên nhân dẫn tới việc phát triển một hệ thống thông tin 15

1.2.2 Phương pháp phát triển của một HTTT 16

1.2.3 Các giai đoạn của phát triển HTTT 17

1.2.3.1 Mục đích 18

1.2.3.2Các công đoạn của giai đoạn đánh giá yêu cầu 18

1.3 Phân tích hệ thống thông tin 31

1.3.1 Các phương pháp thu thập thông tin 32

1.3.2 Mã hóa dữ liệu 33

1.3.3 Các công cụ mô hình hóa HTTT 34

a. Sơ đồ luồng thông tin IFD (Information Flow Control): 34

b. Sơ đồ luồng dữ liệu DFD (Data Flow Diagram): 35

1.3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL) 37

1.4 Khái quát về công cụ sử dụng thực hiện đề tài 39

1.4.1 Cơ sở dữ liệu 39

2.3 Giới thiệu về Microsoft Access và Visual Basic 40

2.3.1 Microsoft Access 40

2.3.2 Visual Basic 41

Chương III 43

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 43

3 Tổng quan về phân tích và thiết kế. 43

3.1 Chức năng nhiệm vụ vủa các đối tượng. 44

3.2. Biểu đồ phân cấp chức năng 50

3.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 51

3.4 Giao diện và code của chương trình 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY