Chuyên đề Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế trong chăn nuôi góp phần thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại xã Quỳnh Hồng giai đoạn 2006 – 2010

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 5

Phần I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NHẰM GÓP PHẦN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP. 7

I- Lý luận chung về chiến lược kinh doanh. 7

II- Sự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. 9

III- Phát triển kinh tế trong chăn nuôi tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 11

IV- Tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiện nay ở Thái Bình. 12

Phần II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TẠI XÃ QUỲNH HỒNG 15

I- Giới thiệu về địa phương. 15

II- Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã Quỳnh Hồng. 20

III- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp. 25

Phần III: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CHĂN NUÔI GÓP PHẦN THỰC HIỆN TỐT CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ CỦA XÃ QUỲNH HỒNG. 31

I- Những ảnh hưởng của môi trường. 31

II- Cơ sở để xây dựng chiến lược kinh doanh. 36

III- Xây dựng chiến lược kinh doanh. 41

IV- Các giải pháp phát triển trong chăn nuôi 46

V. Kến nghị và Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY