Chuyên đề Xác định giá trị cổ phiếu của công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1Chương I Lý thuyết về thị trường chứng khoán và định giá cổ phiếu 21.1- Tổng quan về thị trường chứng khoán 21.1.1- Chức năng của thị trường chứng khoán 21.1.2- Cơ cấu thị trường Chứng khoán 41.1.3- Các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán 41.1.4- Các thành phần tham gia thị trường chứng khoán 51.2- Các yếu tố ảnh hưởng tới giá cổ phiếu 61.2.1-Nhóm yếu tố kinh tế 71.2.2-Nhóm yếu tố phi kinh tế 101.2.3-Nhóm yếu tố thị trường 111.3 Đánh giá chung về hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua 121.3.1 Những thành công đã đạt được của thị trường 121.3.2 Những mặt còn hạn chế 171.4- Một số phương pháp định giá công ty hiện nay trên thị trường 191.4.1-Phương pháp DCF trong thông tư 126 của Bộ Tài Chính 191.4.2- Sử dụng CAPM định giá công ty 221.4.3-Định giá cổ phiếu phổ thông theo phương pháp hệ số P/E 351.4.4- Định giá cổ phiếu dựa trên cơ sở tài sản ròng có điều chỉnh. 37Chương II Xác định giá trị cổ phiếu của công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức 392.1- Sơ lược về công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức 392.1.1- Lịch sử quá trình hình thành 392.1.2 Quá trình tăng vốn Điều lệ 392.1.3 Ngành nghề kinh doanh 392.2- Xác định giá cổ phiếu của công ty 402.2.1- Mô hình FCFE (Free Cash Flow to Equity: Chiết khấu dòng tiền thuần vốn chủ sở hữu) tăng trưởng đều đặn 402.2.2- Mô hình FCFF tăng trưởng đều đặn ( Stable Free cashflow to Firm: Chiết khấu luồng tiền toàn doanh nghiệp) 40KẾT LUẬN 40TÀI LIỆU THAM KHẢO 40PHỤ LỤC 40

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1

Chương I Lý thuyết về thị trường chứng khoán và định giá cổ phiếu 2

1.1- Tổng quan về thị trường chứng khoán 2

1.1.1- Chức năng của thị trường chứng khoán 2

1.1.2- Cơ cấu thị trường Chứng khoán 4

1.1.3- Các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán 4

1.1.4- Các thành phần tham gia thị trường chứng khoán 5

1.2- Các yếu tố ảnh hưởng tới giá cổ phiếu 6

1.2.1-Nhóm yếu tố kinh tế 7

1.2.2-Nhóm yếu tố phi kinh tế 10

1.2.3-Nhóm yếu tố thị trường 11

1.3 Đánh giá chung về hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua 12

1.3.1 Những thành công đã đạt được của thị trường 12

1.3.2 Những mặt còn hạn chế 17

1.4- Một số phương pháp định giá công ty hiện nay trên thị trường 19

1.4.1-Phương pháp DCF trong thông tư 126 của Bộ Tài Chính 19

1.4.2- Sử dụng CAPM định giá công ty 22

1.4.3-Định giá cổ phiếu phổ thông theo phương pháp hệ số P/E 35

1.4.4- Định giá cổ phiếu dựa trên cơ sở tài sản ròng có điều chỉnh. 37

Chương II Xác định giá trị cổ phiếu của công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức 39

2.1- Sơ lược về công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức 39

2.1.1- Lịch sử quá trình hình thành 39

2.1.2 Quá trình tăng vốn Điều lệ 39

2.1.3 Ngành nghề kinh doanh 39

2.2- Xác định giá cổ phiếu của công ty 40

2.2.1- Mô hình FCFE (Free Cash Flow to Equity: Chiết khấu dòng tiền thuần vốn chủ sở hữu) tăng trưởng đều đặn 40

2.2.2- Mô hình FCFF tăng trưởng đều đặn ( Stable Free cashflow to Firm: Chiết khấu luồng tiền toàn doanh nghiệp) 40

KẾT LUẬN 40

TÀI LIỆU THAM KHẢO 40

PHỤ LỤC 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY