Chuyên đề Xác định danh mục đầu tư và ứng dụng mô hình đối với danh mục đầu tư

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1SỰ CẦN THIẾT CỦA CHUYÊN ĐỀ 3Chương I: Tổng quan về thị trường chứng khoán và những phân tích tổng thể 5Chương II Xác định danh mục đầu tư 15I. Giới thiệu về các công ty 151. Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 152. Công ty cổ phần Full Power 163. Công ty cổ phần đại lý liên hiệp vận chuyển 214. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương tín 335.Công ty cổ phần hàng hải Hà Nội 35II. Cơ sở lý luận 36Hệ thống kí hiệu và khái niệm 36ChươngIII: Ứng dụng mô hình đối với một danh mục đầu tư 41ChươngIV. Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay 51I.Tình hình thị trường chứng khoán châu Á 51II.Thực trạng thị trường chứng khoán tại Việt Nam 51III.Một số những bất cập và hạn chế trong thị trường chứng khoán Việt Nam 56KẾT LUẬN 58DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59PHỤ LỤC 60

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

SỰ CẦN THIẾT CỦA CHUYÊN ĐỀ 3

Chương I: Tổng quan về thị trường chứng khoán và những phân tích tổng thể 5

Chương II Xác định danh mục đầu tư 15

I. Giới thiệu về các công ty 15

1. Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 15

2. Công ty cổ phần Full Power 16

3. Công ty cổ phần đại lý liên hiệp vận chuyển 21

4. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương tín 33

5.Công ty cổ phần hàng hải Hà Nội 35

II. Cơ sở lý luận 36

Hệ thống kí hiệu và khái niệm 36

ChươngIII: Ứng dụng mô hình đối với một danh mục đầu tư 41

ChươngIV. Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay 51

I.Tình hình thị trường chứng khoán châu Á 51

II.Thực trạng thị trường chứng khoán tại Việt Nam 51

III.Một số những bất cập và hạn chế trong thị trường chứng khoán Việt Nam 56

KẾT LUẬN 58

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

PHỤ LỤC 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY