Chuyên đề Vốn và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư Petec

Mục LụcLỜI MỞ ĐẦU 1Chương I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ PETEC 21. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư Petec. 21.1.Giới thiệu chung về Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư Petec. 21.2. Quá trình hình thành và chức năng nhiệm vụ của Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư Petec. 31.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty. 52. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư Petec. 92.1.Kết quả và hiệu quả kinh doanh của Công ty. 92.2. Các khoản nộp ngân sách và nghĩa vụ xã hội. 113. Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư Petec. 113.1.Đặc điểm sản phẩm. 113.2.Đặc điểm thị trường. 123.3.Đặc điểm lao động. 123.4.Đặc điểm tài chính. 123.5.Đặc điểm cơ sở vật chất. 13Chương II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ PETEC. 141. Tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 142. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty. 172.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty. 172.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty. 182.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty. 222.4. Hiệu qủa của việc sử dụng Vốn lưu động của công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư Petec. 35CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ PETEC. 381. Định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới. 382. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty. 402.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định. 402.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 432.3. Thực hiện tốt công tác dự toán Ngân quỹ. 442.4 Các biện pháp kinh tế khác. 453. Kiến nghị . 463.1. Kiến nghị với cơ quan chủ quản. 463.2. Đối với nhà nước. 47KẾT LUẬN 48

Mục Lục

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ PETEC 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư Petec. 2

1.1.Giới thiệu chung về Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư Petec. 2

1.2. Quá trình hình thành và chức năng nhiệm vụ của Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư Petec. 3

1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty. 5

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư Petec. 9

2.1.Kết quả và hiệu quả kinh doanh của Công ty. 9

2.2. Các khoản nộp ngân sách và nghĩa vụ xã hội. 11

3. Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư Petec. 11

3.1.Đặc điểm sản phẩm. 11

3.2.Đặc điểm thị trường. 12

3.3.Đặc điểm lao động. 12

3.4.Đặc điểm tài chính. 12

3.5.Đặc điểm cơ sở vật chất. 13

Chương II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ PETEC. 14

1. Tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 14

2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty. 17

2.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty. 17

2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty. 18

2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty. 22

2.4. Hiệu qủa của việc sử dụng Vốn lưu động của công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư Petec. 35

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ PETEC. 38

1. Định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới. 38

2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty. 40

2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định. 40

2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 43

2.3. Thực hiện tốt công tác dự toán Ngân quỹ. 44

2.4 Các biện pháp kinh tế khác. 45

3. Kiến nghị . 46

3.1. Kiến nghị với cơ quan chủ quản. 46

3.2. Đối với nhà nước. 47

KẾT LUẬN 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY