Chuyên đề Vốn kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Điện lực 1 Điện lực Hưng Yên

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1Phần I. 2GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN. 21. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN. 22. CÁC ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 52.1. Đặc điểm về thị trường và sảm phẩm tiêu thụ. 52.2. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức. 72.3. Đặc điểm về lao động. 172.4. Đặc điểm về quản lý kỹ thuật. 202.5. Đặc điểm về nguồn điện và cấp điện cung ứng. 213. Kết quả kinh doanh của Điện lực Hưng yên từ năm 2001- 2005. 23Phần II 25THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN 25I. Vốn và vai trò của vốn. 251.1. Khái niệm vốn: 251.2. Cách phân loại vốn. 261.3. Vai trò của vốn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 271.4. Chi phí vốn. 282. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. 292.1. Hiệu quả sử dụng vốn. 292.2.Các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. 29II. Thực trạng sử dụng vốn tại Điện lực Hưng yên. 341. Nguồn hình thành và cơ cấu vốn của Điện lực Hưng yên. 342.Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Điện lực Hưng yên. 362.1.Hiệu quả sử dụng vốn cố định. 372.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 422.3. Phân tích hiệu quả và khả năng sinh lời của vốn trong quá trình sản cuất kinh doanh. 473. Những hạn chế cơ bản trong hiệu quả sử dụng vốn của Điện lực HY. 48Phần III. 52GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN. 52I. Định hướng phát triển trong thời gian tới. 52II. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Điên lực Hưng Yên. 53III. Các kiến nghị. 58KẾT LUẬN 60

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Phần I. 2

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN. 2

1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN. 2

2. CÁC ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 5

2.1. Đặc điểm về thị trường và sảm phẩm tiêu thụ. 5

2.2. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức. 7

2.3. Đặc điểm về lao động. 17

2.4. Đặc điểm về quản lý kỹ thuật. 20

2.5. Đặc điểm về nguồn điện và cấp điện cung ứng. 21

3. Kết quả kinh doanh của Điện lực Hưng yên từ năm 2001- 2005. 23

Phần II 25

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN 25

I. Vốn và vai trò của vốn. 25

1.1. Khái niệm vốn: 25

1.2. Cách phân loại vốn. 26

1.3. Vai trò của vốn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 27

1.4. Chi phí vốn. 28

2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. 29

2.1. Hiệu quả sử dụng vốn. 29

2.2.Các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. 29

II. Thực trạng sử dụng vốn tại Điện lực Hưng yên. 34

1. Nguồn hình thành và cơ cấu vốn của Điện lực Hưng yên. 34

2.Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Điện lực Hưng yên. 36

2.1.Hiệu quả sử dụng vốn cố định. 37

2.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 42

2.3. Phân tích hiệu quả và khả năng sinh lời của vốn trong quá trình sản cuất kinh doanh. 47

3. Những hạn chế cơ bản trong hiệu quả sử dụng vốn của Điện lực HY. 48

Phần III. 52

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN. 52

I. Định hướng phát triển trong thời gian tới. 52

II. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Điên lực Hưng Yên. 53

III. Các kiến nghị. 58

KẾT LUẬN 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY