Chuyên đề Triển khai toàn diện dự án 5S tại Công ty TNHH Dịch vụ tin học FPT

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3

NỘI DUNG 4

Chương I: 4

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC FPT 4

I. Tổng quan về Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT 4

1.1 Giới thiệu chung 4

1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 4

1.1.2 Tầm nhìn 5

1.1.3 Hệ thống giá trị cốt lõi 5

1.1.3.1 Đồng đội 5

1.1.3.2 Dân chủ 5

1.1.3.3 Sáng tạo 6

1.1.3.4 Hiền tài 6

1.1.3.5 Trong sạch 6

1.2 Một số đặc điểm về Công ty FPT 6

1.2.1 Đặc điểm về cơ cấu tổ chức 6

1.2.2 Đặc điểm về sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh 8

1.2.3 Đặc điểm về nhân sự 9

1.2.4 Tình hình phát triển sản xuất kinh doanh 10

1.3 Hoạt động quản trị chất lượng tại FPT 12

1.3.1 Hoạt động chất lượng chung của Tập đoàn 12

1.3.2 Giới thiệu về Ban Đảm bảo chất lượng (FQA) 13

1.4 Mục tiêu hoạt động năm 2008 của toàn Tập đoàn 14

II. Giới thiệu về Công ty TNHH Dịch vụ tin học FSC 16

2.1. Giới thiệu về FSC 16

2.1.1. Giới thiệu chung 16

2.1.2 Giới thiệu về những dịch vụ hiện có: 16

2.1.3 Giới thiệu về đội ngũ kỹ thuật của FPT Serivices: 17

2.1.4 Các dịch vụ hậu mãi, khuyến mãi: 17

2.2 Đặc điểm về cơ cấu tổ chức của FSC 18

Sơ đồ 1.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của FSC - HN 18

2.3 Đặc điểm về nhân sự 22

2.4 Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của FSC 24

2.5 Đánh giá hoạt động quản trị chất lượng tại FSC 26

Chương II: 27

THỰC TRẠNG VỀ CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG, QUẢN LÝ TẠI FSC VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ÁP DỤNG 5S 27

I. Thực trạng về cách hoạt động và quản lý tại FSC trên phương diện 5S 27

1.1 Thực trạng ở bộ phận kỹ thuật của công ty 27

1.2 Thực trạng ở bộ phận văn phòng của công ty 28

1.3 Thực trạng ở khu vực kho của công ty 29

1.4 Thực trạng của việc quản lý hồ sơ tài liệu tại công ty 30

1.5 Thực trạng của việc quản lý an toàn và rủi ro 31

1.6 Thực trạng bố trí và quản lý tài sản chung của công ty 33

II. Giới thiệu về 5S 34

2.1 Tổng quan về 5S 34

2.2 .5S là gì? 34

2.3 Ý nghĩa của hoạt động 5S 37

2.4. Mục tiêu chính của chương trình 5S 38

2.5 Các bước áp dụng 5S 38

2.6 Yếu tố cơ bản để thực hiện thành công 5S 38

2.7 Chứng chỉ thực hành tốt 5S 39

III. Sự cần thiết phải áp dụng 5S tại FSC 40

3.1 Lợi ích của 5S: 40

3.2 Ý nghĩa sâu xa của 5S 40

3.3 Những vấn đề của công ty mà 5S có thể khắc phục được 41

3.3.1 Giảm lãng phí do chờ đợi 41

3.3.2 Giảm lãng phí do sai lỗi 42

3.3.3 Lãng phí do di chuyển 44

3.3.4 Lãng phí do động tác thừa 45

3.3.5 Lãng phí do gia công quá mức 46

3.3.6 Lãng phí do sản xuất quá mức 46

3.3.7 Lãng phí do tồn kho 47

Chương III: 49

TRIỂN KHAI 5S TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC FPT 49

I. Đối tượng, phạm vi, mục tiêu của việc thực hiện 5S tại FSC 49

1.1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 5S 49

1.2 Mục tiêu của dự án 5S tại FSC 49

1.3 Danh mục các tài liệu liên quan 49

II. Các bước triển khai 5S tại FSC 50

2.1 Bước 1 - Giai đoạn chuẩn bị 51

2.2 Bước 2: Kick off 5S - Toàn bộ nhân viên trong công ty thực hiện tổng vệ sinh 52

2.3. Bước 3: Thực hiện Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ hàng ngày 54

2.4 Bước 4: Đánh giá định kỳ 54

2.5. Bước 5: Xử lý sau đánh giá 64

2.6. Bước 6: Tổng kết, báo cáo 64

III. Những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng triển khai 5S tại FSC-HN 65

3.1 Thuận lợi 65

3.1.1 Yếu tố chủ quan 65

3.1.2 Yếu tố khách quan 65

3.2 Khó khăn 66

3.3. Một số kiến nghị để dự án 5S thực sự thành công tại FSC 67

KẾT LUẬN 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY