Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán nhập xuất nguyên liệu ở công ty bánh kẹo Tràng An

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦUCHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của NL - VL và CC -DC trong sản xuất kinh doanh1.1. Khái niệm và đặc điểm của NL - VL Và CC -DC1.2. Vai trò của NLVL và CCDC trong sản xuất kinh doanh2. Phân loại và đánh giá NLVL và CCDC2.1. Phân loại NLVL và CCDC2.2. Đánh giá NLVL, CCDC3. Nhiệm vụ kế toán NLVL và CCDC4. Thủ tục quản lý nhập xuất kho NLVL và CCDC và chứng từ liên quan4.1. Thủ tục nhập kho NLVL và CCDC4.2. Thủ tục xuất NLVL và CCDC4.3. Các trường hợp chứng từ kế toán có liên quan 5. Phương pháp kế toán chi tiết vật liệu và công cụ dụng cụ5.1. Phương pháp thẻ song song5.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển5.3. Phương pháp sổ số dư6. Kế toán tổng hợp NLVL và CCDCCHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NLVL VÀ CCDC TẠI ĐƠN VỊI. Đặc điểm chung của đơn vị1. Quá trình phát triển của doanh nghiệp2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị 232.1. Chức năng2.2. Nhiệm vụ2.3. Đặc điểm3. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuát và tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị3.1. Các mặt hàng sản xuất chủ yếu hiện nay của doanh nghiệp3.2. Đặc điểm quy trình công nghệ3.3. Tổ chức công tác quản lý và tổ chức sản xuất3.4. Tổ chức công tác kế toánII. Thực tế công tác kế toán VL, CCDC1. Phân loại VL, CCDC ở công ty bánh kẹo Tràng An1.1. Vật liệu1.2. Công cụ2. Kế toán chi tiết VL và CCDC2.1. Trình tự thủ tục tiến hành nhập - xuất VL, CCDC và các chứng từ liên quan2.2. Phương pháp hạch toán chi tiết VL, CCDC ở Công ty BKTA2.3. Kế toán tổng hợp VL, CCDCCHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của NL - VL và CC -DC trong sản xuất kinh doanh

1.1. Khái niệm và đặc điểm của NL - VL Và CC -DC

1.2. Vai trò của NLVL và CCDC trong sản xuất kinh doanh

2. Phân loại và đánh giá NLVL và CCDC

2.1. Phân loại NLVL và CCDC

2.2. Đánh giá NLVL, CCDC

3. Nhiệm vụ kế toán NLVL và CCDC

4. Thủ tục quản lý nhập xuất kho NLVL và CCDC và chứng từ liên quan

4.1. Thủ tục nhập kho NLVL và CCDC

4.2. Thủ tục xuất NLVL và CCDC

4.3. Các trường hợp chứng từ kế toán có liên quan

5. Phương pháp kế toán chi tiết vật liệu và công cụ dụng cụ

5.1. Phương pháp thẻ song song

5.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển

5.3. Phương pháp sổ số dư

6. Kế toán tổng hợp NLVL và CCDC

CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NLVL VÀ CCDC TẠI ĐƠN VỊ

I. Đặc điểm chung của đơn vị

1. Quá trình phát triển của doanh nghiệp

2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị 23

2.1. Chức năng

2.2. Nhiệm vụ

2.3. Đặc điểm

3. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuát và tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị

3.1. Các mặt hàng sản xuất chủ yếu hiện nay của doanh nghiệp

3.2. Đặc điểm quy trình công nghệ

3.3. Tổ chức công tác quản lý và tổ chức sản xuất

3.4. Tổ chức công tác kế toán

II. Thực tế công tác kế toán VL, CCDC

1. Phân loại VL, CCDC ở công ty bánh kẹo Tràng An

1.1. Vật liệu

1.2. Công cụ

2. Kế toán chi tiết VL và CCDC

2.1. Trình tự thủ tục tiến hành nhập - xuất VL, CCDC và các chứng từ liên quan

2.2. Phương pháp hạch toán chi tiết VL, CCDC ở Công ty BKTA

2.3. Kế toán tổng hợp VL, CCDC

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY