Chuyên đề Tổ chức bán hàng ở công ty cổ phần thương mại đầu tư Long Biên

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 4

Chương I: Tổng quan về công ty cổ phần thương mại đầu tư Long Biên 7

1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần thương mại đầu tư Long Biên: 7

1.1.1. Thông tin chung: 7

1.1.1.1. Tên doanh nghiệp: 7

1.1.1.2. Ngành nghề kinh doanh: 7

1.1.1.3. Các đơn vị: 8

1.1.2. Qúa trình ra đời và phát triển của công ty: 8

1.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty cổ phần thương mại đầu tư Long Biên: 9

1.1.3.1. Sơ đồ tổ chức quản lý và kinh doanh: 9

1.1.3.2. Quan hệ giữa các phòng ban: 10

1.2. Một số đặc điểm chủ yếu của công ty cổ phần thương mại đầu tư Long Biên: 12

1.2.1. Về sản phẩm: 12

1.2.2. Về thị trường: 13

1.2.3. Về khách hàng: 13

1.2.4. Về vị trí: 13

1.2.5. Về cơ sở vật chất 14

1.2.6. Về lao động: 14

1.2.7. Về vốn: 15

1.3. Kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây: 15

1.3.1. Vốn kinh doanh: 15

1.3.2. Lao động: 17

1.3.3. Kết quả kinh doanh chung của công ty: 18

2.1. Kết quả bán hàng: 23

2.1.1. Kết quả theo doanh thu: 23

2.1.2. Kết quả kinh doanh theo mặt hàng: 24

2.1.3.Kết quả kinh doanh theo phương thức bán hàng: 27

2.1.4. Kết quả kinh doanh theo khu vực: 28

2.2. Hoạch định chương trình bán hàng: 29

2.2.1. Phân tích đánh giá thị trường và khách hàng: 29

2.2.2. Mục tiêu và nhiệm vụ của bán hàng: 33

2.2.3. Tiến độ bán hàng: 37

2.2.4. Lượng hàng hóa dự trữ: 40

2.3. Tổ chức nhân lực bán hàng: 41

2.4. Tổ chức định giá: 43

2.4.1. Định giá bán sản phẩm: 43

2.4.2. Chính sách về giá đối với sản phẩm: 44

2.5. Tổ chức mạng lưới bán hàng: 45

2.5.1. Thiết kế mạng lưới bán hàng: 45

2.5.2. Quản lý mạng lưới bán hàng: 46

2.6. Tổ chức hỗ trợ bán hàng: 46

2.6.1. Quảng cáo: 46

2.6.2. Trưng bày sản phẩm: 47

2.6.3. Các dịch vụ sau bán hàng: 48

2.7. Đánh giá công tác tổ chức bán hàng ở công ty cổ phần thương mại đầu tư Long Biên: 51

2.7.1. Những thành tựu đã đạt được: 51

2.7.2. Những yếu kém và nguyên nhân: 52

2.7.2.1. Những yếu kém: 52

2.7.2.2. Nguyên nhân: 52

Chương III: Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức bán hàng ở công ty cổ phần thương mại đầu tư Long Biên: 54

3.1. Các biện pháp hoàn thiện tổ chức bán hàng ở công ty cổ phần thương mại đẩu tư Long Biên: 54

3.1.1. Nâng cao tổ chức mạnglưới bán hàng: 54

3.1.2. Định giá bán cho sản phẩm: 55

3.1.3. Về nhân sự: 56

3.1.4. Nâng cao tiến độ bán hàng: 57

3.1.5. Các dịch vụ sau bán hàng: 58

3.1.6. Các biện pháp hỗ trợ tổ chức bán hàng: 60

3.2. Kiến nghị Nhà nước: 62

KẾT LUẬN 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY