Chuyên đề Tình hình đói nghèo ở Việt Nam và vận dụng các phương pháp phân tích thống kê vào việc phân tích tình hình đói ngèo ở Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN MỞ ĐẦU 2

NỘI DUNG 4

I. Đối tượng nghiên cứu và các chỉ tiêu xác định chuẩn nghèo đói 4

1. Đối tượng nghiên cứu và và quan niệm nghèo đói của dân cư. 4

a./ Đối tượng nghiên cứu. 4

b./ Quan niệm về nghèo đói. 5

c./ Quan niệm nghèo đói của luận văn. 6

2./ Các chỉ tiêu và phương pháp đo lường, xác định chuẩn nghèo đói của dân cư. 7

a./ Các chỉ tiêu xác định đói nghèo. 7

b./ Đo lường nghèo khổ. 8

3.Phương pháp xác định chuẩn nghèo của địa phuơng 10

3.1 Xác định chuẩn nghèo về lương thực thực phẩm( mức Calo) 10

a /Khái niệm 10

b/ Quá trình xác định mức chuẩn nghèo: 10

1. Tính mức chi lương thực, thực phẩm chính và nhiệt lượng tiêu dùng bình quân. 12

2. Tính mức chi lương thực thực phẩm thiết yếu bình quân 1người/ tháng : 12

3.2 Xác định mức nghèo lương thực, thực phẩm và phi lương thực, thực phẩm. 13

3.3 Xác định sự thay đổi về mức nghèo trong các năm. 13

3.4 Công thức tính tỷ lệ nghèo. 13

4.Các thước đo xác định mức nghèo đói. 16

4.1 Các bước đo xác định mức độ nghèo đói . 16

4.2 Thước đo xác định mức bình đẳng . 17

II. Phân tích sự nghèo đói của Việt Nam 18

1.Tổng quan và phân tích tình hình giảm tỷ lệ nghèo từ năm 1998 so với năm 1993 18

2/ Những xu hướng và loại hình của công cuộc giảm Nghèo đói. 22

a. Những xu hướng của sự Nghèo đói. 22

b/ Các loại hình của công tác giảm nghèo đói 25

3/ Đặc điểm của các hộ nghèo 30

a/ Nghề nghiệp, tình trạng việc làm và trình độ học vấn. 30

b/ Các đặc điểm về nhân khẩu học. 31

c/ Khả năng có được các nguồn lực. 32

d/ Nguy cơ dễ bị tổn thương và sự cô lập 34

e/ Các nhóm rất nghèo và dễ bị tổng thương. 35

III/ Khuân khổ để giải quyết nghèo đói. 39

KIẾN NGHỊ 41

KẾT THÚC 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY