Chuyên đề Tìm hiểu kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Kiến trúc và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng HMP

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ CGCN XÂY DỰNG HMP 31.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Kiến trúc và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng HMP 31.2. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu của Công ty TNHH Kiến trúc và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng HMP 41.2.1. Đặc điểm quản lý vật liệu. 61.2.2. Phương thức quản lý nguyên vật liệu 131.2.3. Hình thức cung ứng vật tư 131.3.3. Kiểm kê nguyên vật liệu 15CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG HMP 172.1. Kế toán nghiệp vụ nhập vật liệu tại Công ty TNHH Kiến trúc và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng HMP 192.2. Kế toán nghiệp vụ xuất vật liệu tại Công ty TNHH Kiến trúc và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng HMP 30CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG HMP 463.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Kiến trúc và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng HMP 463.2. Một số kiến nghị đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Kiến trúc và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng HMP 50KẾT LUẬN 54TÀI LIỆU THAM KHẢO 55DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 56DANH MỤC BẢNG BIỂU 57

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ CGCN XÂY DỰNG HMP 3

1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Kiến trúc và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng HMP 3

1.2. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu của Công ty TNHH Kiến trúc và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng HMP 4

1.2.1. Đặc điểm quản lý vật liệu. 6

1.2.2. Phương thức quản lý nguyên vật liệu 13

1.2.3. Hình thức cung ứng vật tư 13

1.3.3. Kiểm kê nguyên vật liệu 15

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG HMP 17

2.1. Kế toán nghiệp vụ nhập vật liệu tại Công ty TNHH Kiến trúc và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng HMP 19

2.2. Kế toán nghiệp vụ xuất vật liệu tại Công ty TNHH Kiến trúc và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng HMP 30

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG HMP 46

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Kiến trúc và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng HMP 46

3.2. Một số kiến nghị đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Kiến trúc và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng HMP 50

KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 56

DANH MỤC BẢNG BIỂU 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY