Chuyên đề Tìm hiểu dưới giác độ tài chính quy trình mua bán – sáp nhập doanh nghiệp

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I 3I. Khái niệm mua bán- sáp nhập doanh nghiệp 31. Khái niệm. 32. Phân biệt mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 4II. Các loại hình mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 61. Các loại hình sáp nhập doanh nghiệp 62. Các loại hình mua lại doanh nghiệp 7III. Các vấn liên quan trong mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 91. Mục đích( lý do) mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 92. Cộng hưởng trong mua bán sáp nhập doanh nghệp 103. Các vấn đề cơ bản khi mua bán sáp nhập doanh nghiệp 16CHƯƠNG II 21I. Quy trình mua bán- sáp nhập doanh nghiệp 211. Xác định các mục tiêu chiến lược 212. Đánh giá năng lực cơ cấu tổ chức 233. Phát hiện và sang lọc các mục tiêu tiềm năng 264. Thực hiện quá trình rà soát 295. Định giá mục tiêu 306. Lực chọn cơ cấu thuế và luật áp dụng thích hợp cho giao dịch 337. Quản lý quá trình hợp nhất trong mua bán- sáp nhập 348. Giám sát tiến trình sáp nhập dựa vào phiếu theo dõi ghi điểm 369. Xây dựng quy trình đánh giá phản hồi 38II. ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY VẬN TẢI BIÊN VIỆT NAM- VOSCO TRONG QUY TRÌNH MUA BÁN- SÁP NHẬP 381. Một số thông tin về công ty liên quan đến quá trình phân tích 392. Phân tích tình hình tài chính dựa vào thông tin trên báo cáo tài chính- Phân tích các chỉ số tài chính 40CHƯƠNG III 65I. Thị trường MA tại Việt Nam 651. Tiềm năng thị trường MA tại Việt Nam 652. Các vấn đề quan tâm đối với hoạt động M&A tại Việt Nam 693. Một số quy định của pháp luật Việt Nam về M&A 73II. Giải pháp phát triển MA tại Việt Nam 76KẾT LUẬN 79

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

I. Khái niệm mua bán- sáp nhập doanh nghiệp 3

1. Khái niệm. 3

2. Phân biệt mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 4

II. Các loại hình mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 6

1. Các loại hình sáp nhập doanh nghiệp 6

2. Các loại hình mua lại doanh nghiệp 7

III. Các vấn liên quan trong mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 9

1. Mục đích( lý do) mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 9

2. Cộng hưởng trong mua bán sáp nhập doanh nghệp 10

3. Các vấn đề cơ bản khi mua bán sáp nhập doanh nghiệp 16

CHƯƠNG II 21

I. Quy trình mua bán- sáp nhập doanh nghiệp 21

1. Xác định các mục tiêu chiến lược 21

2. Đánh giá năng lực cơ cấu tổ chức 23

3. Phát hiện và sang lọc các mục tiêu tiềm năng 26

4. Thực hiện quá trình rà soát 29

5. Định giá mục tiêu 30

6. Lực chọn cơ cấu thuế và luật áp dụng thích hợp cho giao dịch 33

7. Quản lý quá trình hợp nhất trong mua bán- sáp nhập 34

8. Giám sát tiến trình sáp nhập dựa vào phiếu theo dõi ghi điểm 36

9. Xây dựng quy trình đánh giá phản hồi 38

II. ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY VẬN TẢI BIÊN VIỆT NAM- VOSCO TRONG QUY TRÌNH MUA BÁN- SÁP NHẬP 38

1. Một số thông tin về công ty liên quan đến quá trình phân tích 39

2. Phân tích tình hình tài chính dựa vào thông tin trên báo cáo tài chính- Phân tích các chỉ số tài chính 40

CHƯƠNG III 65

I. Thị trường MA tại Việt Nam 65

1. Tiềm năng thị trường MA tại Việt Nam 65

2. Các vấn đề quan tâm đối với hoạt động M&A tại Việt Nam 69

3. Một số quy định của pháp luật Việt Nam về M&A 73

II. Giải pháp phát triển MA tại Việt Nam 76

KẾT LUẬN 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY