Chuyên đề Thực trạng việc thâm nhập thị trường Nhật Bản của công ty cổ phần Kềm Nghĩa và nghiên cứu thị trường Nhật Bản

Mặt hàng mà công ty sản xuất chủ yếu là những sản phẩm chăm sóc móng tay, móng chân. Kềm Nghĩa không ngừng nâng cao chất lƣợng, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngƣời tiêu dùng. Nhiều năm liền đƣợc ngƣời tiêu dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lƣợng cao”.Sản phẩm gồm :- Kềm :Kềm cắt da gồm: D-01, D-02, D-03, D-04, D-05, D-101, D-102, D-103, D-104, D-105, D-106, D-107, D-108, D-201.Kềm cắt móng gồm: M-01, M-02, M-03, M-04, M-05, M-101, M-102, M-103, M-105, M-106, M-108, M-201.Bộ bóp: bộ bóp thép, bóp Inox, bộ bấm.Sủi: S-504, S-505, S-506, S-507, S-508, S-509, S-510, S-511, S-512, S-513

Mặt hàng mà công ty sản xuất chủ yếu là những sản phẩm chăm sóc móng tay,

móng chân. Kềm Nghĩa không ngừng nâng cao chất lƣợng, đa dạng hóa sản phẩm

đáp ứng nhu cầu ngƣời tiêu dùng. Nhiều năm liền đƣợc ngƣời tiêu dùng bình chọn

là “Hàng Việt Nam chất lƣợng cao”.

Sản phẩm gồm :

- Kềm :

Kềm cắt da gồm: D-01, D-02, D-03, D-04, D-05, D-101, D-102, D-103, D-104, D-105, D-106, D-107, D-108, D-201.

Kềm cắt móng gồm: M-01, M-02, M-03, M-04, M-05, M-101, M-102, M-103, M-105, M-106, M-108, M-201.

Bộ bóp: bộ bóp thép, bóp Inox, bộ bấm.

Sủi: S-504, S-505, S-506, S-507, S-508, S-509, S-510, S-511, S-512, S-513

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY