Chuyên đề Thực trạng và giải pháp quản trị nguồn nhân lực của hệ thống đại lý bảo hiểm nhân thọ tại công ty bảo hiểm nhân thọ Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 3

CHƯƠNG I. CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ HÀ NỘI 3

I. Quá trình hình thành và phát triển. 3

1. Một vài nét về tập đoàn Bảo Việt . 3

1.1 Lịch sử hình thành . 3

1.2 Quá trình phát triển . 4

2. Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội. 6

2.1. Lịch sử hình thành của Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội . 6

2.2. Quá trình phát triển của Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội . 7

2.3. Mô hình cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động. 11

Mô hình 1: TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY 11

2.4. Một vài nhận xét về công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội. 14

II. Hoạt động kinh doanh của công ty của Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội. 15

1. Thực trạng hoạt động kinh doanh. 15

1.1. Những thành tựu đạt được. 15

1.2. Những bất cập còn tồn tại. 18

2. Nguyên nhân. 20

2.1. Nguyên nhân dẫn đến thành công. 20

2.2. Nguyên nhân gây nên hạn chế. 20

III. Phương hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới. 21

1. Mục tiêu chiến lược của công ty. 21

2. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. 22

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HỆ THỐNG ĐẠI LÝ TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ HÀ NỘI 24

I. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực cho việc xây dựng hệ thống đại lý. 24

1. Nhu cầu về lực lượng đại lý 26

2. Nguồn cung lực lượng đại lý 30

3. Cân đối cung cầu 33

II. Tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực cho việc xây dựng hệ thống đại lý 33

1. Tuyển mộ . 33

1.1 Các phương pháp tuyển mộ: 34

1.2 Xây dựng chiến lược tuyển mộ đại đại lý: 36

1.3 Các phương pháp thu hút lực lượng đại lý 38

1.4 Cán bộ tuyển mộ 38

2. Quá trình tuyển chọn. 39

III. Đào tạo và phát triển hệ thống đại lý. 42

1. Thực hiện chiến lược đào tạo và phát triển đại lý 43

2. Các phương pháp đào tạo và phát triển. 43

2.1 Phương pháp tổ chức các khoá đào tạo lý thuyết. 43

2.2 Đào tạo theo phương pháp học nghề. 45

2.3 Đào tạo theo phương pháp kèm cặp và chỉ bảo. 45

IV. Các chính sách đối với đại lý của Bảo Việt nhân thọ Hà Nội 46

1. Chính sách thù lao. 46

2. Các phúc lợi cho đại lý. 49

3. Các chương trình tạo động lực và hỗ trợ việc khai thác. 50

V. Quản trị hệ thống đại lý. 50

1. Cơ cấu hệ thống đại lý. 50

2. Các vấn đề thường gặp trong quá trình quản lý hệ thống đại lý. 53

2.1 Khó khăn trong việc thu phí bảo hiểm. 53

2.2 Đại lý cung cấp thông tin sai cho khách hàng và xúi dục khách hàng bỏ hợp đồng cũ mua hợp đồng mới. 53

2.3 Đại lý thu phí, không nộp lại cho công ty mà cầm tiền bỏ trốn 55

CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHO HỆ THỐNG ĐẠI LÝ 56

I. Gải pháp trong kế hoạch hoá nguồn nhân lực đại lý. 56

II. Giải pháp trong việc tuyển mộ tuyển dụng. 57

1. Xác định tỷ lệ sàng lọc theo phương pháp khoa học 57

2. Nâng cao khả năng phân loại cho vòng 3 trong quá trình tuyển chọn 57

3. Những kiến nghị khác trong quá trình tuyển chọn. 57

III. Khắc phục các điểm yếu trong quá trình đào tạo và phát triển. 59

1. Thành lập đội ngũ giáo viên chuyên trách và có trình độ 59

2. Giáo trình phục vụ cho đào tạo 59

3. Có những lớp đào tạo khác nhau cho những đối tượng khác nhau. 59

4. Tổ chức các buổi trao đổi kinh nghiệm. 60

IV. Điều chỉnh các chính sách dành cho đại lý. 60

IV. Gải pháp trong việc quản lý hệ thống đại lý. 61

1. Thay đổi mối quan hệ giữa các cấp khác nhau và những tổ đại lý hay những phòng quản lý khu vực với nhau trong hệ thống đại lý. 61

1.1 Thay đổi cơ cấu của hệ thống đại lý. 61

1.2 Thiết lập kênh thu phí mới. 62

2. Giám sát hoạt động đại lý. 62

KẾT LUẬN 64

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY