Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty xây dựng số 4

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Phần I. Cơ sở lý luận của hoạt động kinh doanh bất động sản 3

I. Lý luận về bất động sản 3

1. Khái niệm chung về đất đai và nhà ở 3

2. Bất động sản 3

II. Đặc tính và vai trò của thị trường bất động sản 5

1. Đặc tính của thị trường bất động sản 5

2. Vai trò của thị trường bất động sản 6

III. Các tác nhân tham gia vào thị trường bất động sản 12

IV. Các nhân tố tác động đến thị trường bất động sản và vai trò của nhà nước trong việc quản lý thị trường bất động sản 14

1. Các nhân tố các động đến thị trường kinh doanh bất động sản 14

2. Vai trò của Nhà nước trong việc quản lý thị trường bất động sản 18

Phần II. Thực trạng hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty xây dựng số 4 26

I. Đặc điểm của công ty 26

1. Giới thiệu chung 26

2. Quy chế tổ chức hoạt động 32

3. Sơ đồ bộ máy tổ chức 36

II. Thực trạng hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty

xây dựng số 4 37

1. Công tác triển khai thực hiện dự án năm 2000 37

2. Các loại hình đầu tư 38

3. Hình thức kinh doanh 38

4. Xác định giá bán nhà ở 40

III. Đánh giá chung 51

1. Thuận lợi và khó khăn 51

2. Bài học kinh nghiệm rút ra từ các dự án 52

Phần III. Phương hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty xây dựng số 4 54

I. Phương hướng trong những năm tới 54

1. Từng bước xây dựng thị trường bất động sản chính thức 54

2. Xây dựng khung thể chế và pháp luật về thị trường bất động sản 55

3. Các chính sách nhằm phát triển thị trường bất động sản 57

II. Những giải pháp chủ yếu thực hiện phương hướng và mục tiêu đề ra 58

1. Xây dựng khung pháp luật về thị trường bất động sản 58

2. Giải pháp về quy hoạch sử dụng đất 60

3. Giải pháp về tài chính 62

4. Đào tạo cán bộ trong hoạt động kinh doanh bất động sản 63

Kết luận 66

Tài liệu tham khảo 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY