Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nhằm làm tăng lợi nhuận của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Xây Dựng Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ LỢI NHUẬN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY 3

1.1. Khái quát chung về lợi nhuận 3

1.1.1. Khái niệm về lợi nhuận 3

1.1.2. Phân phối lợi nhuận 4

1.1.3. Phương pháp phân tích lợi nhuận 8

1.1.4. Các chỉ tiêu tài chính đánh giá tình hình lợi nhuận tại công ty 10

1.14.1. Tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu 10

1.1.4.2. Tỷ suất lợi nhuận giá thành 11

1.1.4.3. Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản 11

1.1.4.4. Tỷ suất lợi nhuận doanh thu 11

1.2. Vai trò của việc nghiên cứu chỉ tiêu lợi nhuận 12

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty 13

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM 16

2.1. Giới thiệu chung về công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Xây Dựng Việt Nam 16

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 16

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty 18

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn đầu tư Xây Dựng Việt Nam 21

2.1.3.1. Đánh giá về tài sản của công ty 21

2.1.3.2. Đánh giá về nguồn vốn của công ty : 24

2.1.3.3. Đánh giá kết quả kinh doanh của công ty 27

2.2. Thực trạng về lợi nhuận của công ty cổ phần tư vấn đầu tư Xây Dựng Việt Nam giai đoạn 2006 – 2008 29

2.2.1. Tình hình doanh thu của công ty 29

2.2.2. Tình hình về chi phí hoạt động kinh doanh của công ty qua các năm 31

2.2.3. Tình hình về lợi nhuận : 33

2.3. Kết quả về hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn Đầu tư Xây Dựng việt nam 38

2.3.1. Những thành tích đạt được trong kinh doanh 40

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân: 42

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM 45

3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của công ty trong những năm tới 45

3.1.1. Định hướng chung 45

3.1.2. Một số chỉ tiêu đặt ra trong những năm tới ( 2009 – 2011 ) 46

3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng lợi nhuận của công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Xây Dựng Việt Nam 47

3.2.1. Nhóm giải pháp góp phần tăng doanh thu 47

3.2.1.1. Đổi mới công nghệ phải phù hợp với năng lực và trình độ sản xuất 47

3.2.1.2. Nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh của công ty 47

3.2.1.3. Lành mạnh hóa tình hình tài chính của công ty 48

3.2.1.4. Luôn cố gắng hoàn thành đúng tiến độ thi công công trình 48

3.2.1.5. Quản lý các khoản nợ phải thu một cách hiệu quả 48

3.2.1.6. Tăng cường các khoản phải thu 49

3.2.1.7. Nhanh chóng hoàn tất các thủ tục thanh toán 49

3.2.2. Các biện pháp góp phần tối thiểu hóa chi phí 50

3.2.2.1. Tăng cường công tác quản lý chi phí ( về nguyên vật liệu, nhân công ) 50

3.2.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản 50

3.3. Một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện, môi trường kinh doanh thuận lợi cho công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Xây Dựng Việt Nam 51

3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước 51

3.3.2. Một số đề nghị đối với Bộ Quốc Phòng 53

KẾT LUẬN 54

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY