Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động khai thác thị trường khách Thái Lan tại Công ty Lữ hành Hanoitourist

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 3

1.1 Công ty Lữ hành & Các nhân tố ảnh hưởng đến việc khai thác khách của công ty lữ hành 3

1.1.1 Công ty lữ hành 3

1.1.1.1 Khái niệm công ty lữ hành 3

1.1.1.2 Phân loại công ty lữ hành 4

1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc khai thác khách của Công ty Lữ hành 5

1.1.2.1 Các nhân tố khách quan 5

1.1.2.2 Các nhân tố chủ quan 9

1.2 Khách du lịch & các khái niệm liên quan 11

1.2.1 Khái niệm khách du lịch 11

1.2.2 Phân loại khách du lịch 12

1.3 Nhu cầu du lịch 14

1.3.1 Lý thuyết A.Maslow về nhu cầu của con người 14

1.3.2 Nhu cầu du lịch 16

1.3.2.1 Khái niệm nhu cầu du lịch 16

1.3.2.2 Nhu cầu của khách du lịch 17

1.4 Hành vi tiêu dùng của khách du lịch 20

1.4.1 Khái niệm hành vi tiêu dùng của khách du lịch 20

1.4.2 Mô hình chi tiết hành vi tiêu dùng của khách du lịch 20

1.4.3 Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng nói chung và khách du lịch nói riêng 21

1.5 Hệ thống Sản phẩm của kinh doanh lữ hành 32

1.5.1 Dịch vụ trung gian 32

1.5.2 Chương trình du lịch 34

1.5.3 Các sản phẩm khác 35

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỊ TRƯỜNG KHÁCH THÁI LAN TẠI CÔNG TY LỮ HÀNH HANOITOURIST 36

2.1 Giới thiệu về công ty lữ hành Hanoitourist 36

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 36

2.1.1.1 Sự hình thành tổ chức tiền thân của Công ty Lữ hành Hanoitourist 36

2.1.1.2 Giai đoạn ra đời của Công ty Lữ hành Hanoitourist 37

2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy 38

2.1.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh 40

2.1.3.1 Phương thức hoạt động của các phòng ban trong Công ty Lữ hành Hanoitourist 40

2.1.3.2 Kết quả kinh doanh 48

2.1.3.3 Phương hướng hoạt động kinh doanh và chiến lược phát triển 49

2.1.4 Đánh giá và nhận xét 50

2.2 Thực trạng về hoạt động khai thác thị trường khách Thái Lan ở Công ty Lữ hành Hanoitourist 52

2.2.1 Đặc điểm tiêu dùng của khách Thái Lan 52

2.2.1.1 Vài nét đặc điểm khái quát 52

2.2.1.2 Văn hoá giao tiếp của người Thái 61

2.2.1.3 Văn hoá ẩm thực của người thái 62

2.2.1.4 Đặc điểm tiêu dùng của khách Thái Lan khi đi du lịch 69

2.2.2 Thực trạng hoạt động khai thác thị trường khách Thái Lan ởCông ty lữ hành Hanoitourist 70

2.2.2.1 Tình hình khách Thái Lan tại công ty 70

2.2.2.2 Đặc điểm tiêu dùng du lịch của du khách Thái Lan tại Công ty Lữ hành Hanoitourist 73

2.2.2.3 Các Hoạt động khai thác khách Thái Lan tại công ty Lữ hành Hanoitourist 75

2.2.2.4 Nhận xét, đánh giá về hoạt động khai thác thị trường khách Thái Lan tại công ty Lữ hành Hanoitourist 79

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH THÁI LAN 79

3.1 Phương hướng, mục tiêu của công ty đối với thị trường khách Thái Lan trong những năm tới 79

3.1.1 Phương hướng 79

3.1.2 Mục tiêu 79

3.2 Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động khai thác thị trường khách Thái 79

3.2.1 Thực thi kế hoạch nghiên cứu thị trường hiệu quả 79

3.2.2 Lập kế hoạch tiếp cận đoạn thị trường mới và củng cố mối quan hệ vững chắc với đoạn thi trường cũ. 79

3.2.3 Thực hiện chính sách Marketing và bán hàng “hiệu quả” 79

3.2.4 Tăng cường hoạt động truyền thông 79

3.2.5 Lập kế hoạch đảm bảo và kiểm soát chất lượng phục vụ khách. 79

3.2.6 Hoàn thiện chính sách “Hậu bán hàng” 79

KẾT LUẬN 79

TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY