Chuyên đề Thực trạng hoạt động và một số giải pháp nhằm mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội

Mục lụcChương I: Một số vấn đề cơ bản về tín dụng xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại.1.1. Một số vấn đề cơ bản về hoạt động xuất nhập khẩu trong nền kinh tế1.1.1. Sự cần thiết của hoạt động xuất nhập khẩu.1.1.2. Nhu cầu tài trợ xuất nhập khẩu1.1.3. Các nguồn tài trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu.1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu.1.2.1. Khái niệm, vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu .1.2.1.1. Khái niệm.1.2.1.2. Vai trò.1.2.2. Các hình thức tín dụng xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại.1.3. Các yếu tố ảnh hưỡng tới hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của NHTM ở Việt Nam.Chương II : Thực trạng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại NHNT Hà Nội .2.1. Khái quát về NHNT Hà Nội .2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNT Hà Nội .2.1.2. Cơ cấu tổ chức của NHNT Hà Nội .2.1.3. Tình hình 1 số hoạt động kinh doanh chính của NHNT Hà Nội .2.1.3.1. Về huy động vốn.2.1.3.2. Về cho vay.2.1.3.3. Về hoạt động kinh doanh ngoại tệ.2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu tại NHNT Hà Nội .2.3. Đánh giá hoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu nhập khẩu tại Ngân hàng ngoại thương Hà Nội 2.3.1 Những mặt đạt được2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhânChương III: Giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại NHNT Hà Nội3.1 Phương hướng hoạt động và nhiệm vụ công tác năm 2003 của NHNT Hà Nội3.2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng tài trợ XNK tại NHNT Hà Nội 3.2.1. Nhóm giải pháp về quản trị điều hành3.2.2 Giải pháp về nghiệp vụ tín dụng tài trợ XNK3.2.3. Chiến lược con người và công nghệ ngân hàng3.2.4. Chính sách khách hàng3.3. Kiến nghị3.3.1 Đối với các cơ quan quản lý vĩ mô3.3.2. Đối với NHNT Việt Nam 3.3.3. Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh XNK

Mục lục

Chương I: Một số vấn đề cơ bản về tín dụng xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại.

1.1. Một số vấn đề cơ bản về hoạt động xuất nhập khẩu trong nền kinh tế

1.1.1. Sự cần thiết của hoạt động xuất nhập khẩu.

1.1.2. Nhu cầu tài trợ xuất nhập khẩu

1.1.3. Các nguồn tài trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu.

1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu.

1.2.1. Khái niệm, vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu .

1.2.1.1. Khái niệm.

1.2.1.2. Vai trò.

1.2.2. Các hình thức tín dụng xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại.

1.3. Các yếu tố ảnh hưỡng tới hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của NHTM ở Việt Nam.

Chương II : Thực trạng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại NHNT Hà Nội .

2.1. Khái quát về NHNT Hà Nội .

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNT Hà Nội .

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của NHNT Hà Nội .

2.1.3. Tình hình 1 số hoạt động kinh doanh chính của NHNT Hà Nội .

2.1.3.1. Về huy động vốn.

2.1.3.2. Về cho vay.

2.1.3.3. Về hoạt động kinh doanh ngoại tệ.

2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu tại NHNT Hà Nội .

2.3. Đánh giá hoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu nhập khẩu tại Ngân hàng ngoại thương Hà Nội

2.3.1 Những mặt đạt được

2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân

Chương III: Giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại NHNT Hà Nội

3.1 Phương hướng hoạt động và nhiệm vụ công tác năm 2003 của NHNT Hà Nội

3.2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng tài trợ XNK tại NHNT Hà Nội

3.2.1. Nhóm giải pháp về quản trị điều hành

3.2.2 Giải pháp về nghiệp vụ tín dụng tài trợ XNK

3.2.3. Chiến lược con người và công nghệ ngân hàng

3.2.4. Chính sách khách hàng

3.3. Kiến nghị

3.3.1 Đối với các cơ quan quản lý vĩ mô

3.3.2. Đối với NHNT Việt Nam

3.3.3. Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh XNK

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY