Chuyên đề Thực trạng công tác tổ chức đấu thầu tại ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội

MỤC LỤCCHƯƠNG I. Giới thiệu tổng quát về Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội 11. Sự ra đời và phát triển của Ban Quản lý dự án 12. Nhiệm vụ, quyền hạn chính của Ban quản lý dự án 23. Đặc điểm các dự án do Ban quản lý dự án tổ chức đấu thầu 34. Cơ cấu tổ chức của BQLDA 4CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI 7I.Kết quả công tác đấu thầu xây lắp tại Ban Quản lý dự án trong thời gian qua 71. Tình hình đấu thầu xây lắp tại Ban Quản lý dự án trong 7giai đoạn 2001- 2004 72. Thực trạng công tác tổ chức đấu thầu tại Ban quản lý dự án giai đoạn 2001- 2004 93. Đánh giá qui trình tổ chức đấu thầu tại Ban Quản lý dự án 203.1 Chuẩn bị đấu thầu 213.2.Tổ chức đấu thầu 233.3. Đánh giá xếp hạng Nhà thầu 253.4 Trình duyệt kết quả đấu thầu 263.5 Công bố kết quả đấu thầu 263.6 Thương thảo và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu 26II. Đánh giá tổng quan công tác đấu thầu xây lắp tại Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội 281. Những thành tựu đã đạt được 28CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU TẠI 43BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG THỜI GIAN TỚI 43I. Phương hướng phát triển của Ban Quản lý dự án trong 43thời gian tới 431.Dự báo nhu cầu điện Thành phố Hà Nội 432. Phương hướng hoạt động và nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án 44II. Giải pháp góp phần hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu tại Ban Quản lý dự án 461.Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nhân sự 461.1.Cơ sở lý luận và thực tiễn của giải pháp 461.2 Nội dung biện pháp 461.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 511.4. Hiệu quả giải pháp 522. Tăng cường công tác chuẩn bị hồ sơ mời thầu 522.1 Cơ sở lý luận và thực tiễn của giải pháp 522.2. Nội dung biện pháp 532.3.Điều kiện thực hiện giải pháp 552.4. Hiệu quả của giải pháp 553. Nâng cao chất lượng tư vấn 553.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của giải pháp 553.2. Nội dung biện pháp 563.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 573.4. Hiệu quả giải pháp 574. Đẩy nhanh tiến độ các công tác xin cấp đất, thoả thuận tuyến, giải phóng mặt bằng và xin đào hè đường. 584.1. Cơ sở lý luận và thực tiến của giải pháp 584.2. Nội dung biện pháp 584.3. Điều kiện thực hiện 594.4. Hiệu quả giải pháp 59II. Kiến nghị với Công ty Điện lực Hà Nội 60III. Kiến nghị với cơ quan chính quyền và các Điện lực Quận, Huyện 60KẾT LUẬN 62TÀI LIỆU THAM KHẢO 63CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT 64

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. Giới thiệu tổng quát về Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội 1

1. Sự ra đời và phát triển của Ban Quản lý dự án 1

2. Nhiệm vụ, quyền hạn chính của Ban quản lý dự án 2

3. Đặc điểm các dự án do Ban quản lý dự án tổ chức đấu thầu 3

4. Cơ cấu tổ chức của BQLDA 4

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI 7

I.Kết quả công tác đấu thầu xây lắp tại Ban Quản lý dự án trong thời gian qua 7

1. Tình hình đấu thầu xây lắp tại Ban Quản lý dự án trong 7

giai đoạn 2001- 2004 7

2. Thực trạng công tác tổ chức đấu thầu tại Ban quản lý dự án giai đoạn 2001- 2004 9

3. Đánh giá qui trình tổ chức đấu thầu tại Ban Quản lý dự án 20

3.1 Chuẩn bị đấu thầu 21

3.2.Tổ chức đấu thầu 23

3.3. Đánh giá xếp hạng Nhà thầu 25

3.4 Trình duyệt kết quả đấu thầu 26

3.5 Công bố kết quả đấu thầu 26

3.6 Thương thảo và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu 26

II. Đánh giá tổng quan công tác đấu thầu xây lắp tại Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội 28

1. Những thành tựu đã đạt được 28

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU TẠI 43

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG THỜI GIAN TỚI 43

I. Phương hướng phát triển của Ban Quản lý dự án trong 43

thời gian tới 43

1.Dự báo nhu cầu điện Thành phố Hà Nội 43

2. Phương hướng hoạt động và nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án 44

II. Giải pháp góp phần hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu tại Ban Quản lý dự án 46

1.Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nhân sự 46

1.1.Cơ sở lý luận và thực tiễn của giải pháp 46

1.2 Nội dung biện pháp 46

1.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 51

1.4. Hiệu quả giải pháp 52

2. Tăng cường công tác chuẩn bị hồ sơ mời thầu 52

2.1 Cơ sở lý luận và thực tiễn của giải pháp 52

2.2. Nội dung biện pháp 53

2.3.Điều kiện thực hiện giải pháp 55

2.4. Hiệu quả của giải pháp 55

3. Nâng cao chất lượng tư vấn 55

3.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của giải pháp 55

3.2. Nội dung biện pháp 56

3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 57

3.4. Hiệu quả giải pháp 57

4. Đẩy nhanh tiến độ các công tác xin cấp đất, thoả thuận tuyến, giải phóng mặt bằng và xin đào hè đường. 58

4.1. Cơ sở lý luận và thực tiến của giải pháp 58

4.2. Nội dung biện pháp 58

4.3. Điều kiện thực hiện 59

4.4. Hiệu quả giải pháp 59

II. Kiến nghị với Công ty Điện lực Hà Nội 60

III. Kiến nghị với cơ quan chính quyền và các Điện lực Quận, Huyện 60

KẾT LUẬN 62

TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY