Chuyên đề Thực tế vận dụng các kĩ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN 31.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 31.1.1. Thông tin chung về Công ty 31.1.2. Các giai đoạn phát triển của Công ty 41.2. Đặc điểm kinh doanh của Công ty 51.2.1. Các lĩnh vực hoạt động của Công ty 51.2.2. Thị trường của Công ty 81.2.3. Tình hình hoạt động trong những năm gần đây 101.3. Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty 111.4.Quy trình kiểm toán tài chính tại Công ty 151.4.1. Khảo sát và lập kế hoạch 151.4.2. Thực hiện kiểm toán 151.4.3. Kết thúc kiểm toán 161.5. Kiểm soát chất lượng kiểm toán tại Công ty 171.5.1. Quá trình tuyển dụng – đào tạo 171.5.2. Quá trình phân công – giám sát 171.5.3. Quá trình kiểm tra - kiểm soát 181.5.4. Quá trình đánh giá và chấp nhận khách hàng tiềm năng 181.5.5. Quá trình lưu hồ sơ kiểm toán 18CHƯƠNG II : THỰC TẾ VẬN DỤNG CÁC KĨ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG TRONG KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY 232.1. Tham gia kiểm tra vật chất 232.2.Quan sát 332.3. Điều tra 362.3.1. Nghiệp vụ lưu kho hàng hóa, vật tư 362.3.2. Nghiệp vụ sản xuất 402.4.Xác nhận 412.5.Phân tích 442.6.Xác minh tài liệu 472.6.1. Thử nghiệm kiểm soát 472.6.2. Thử nghiệm cơ bản 482.6.2.1. Kiểm tra sự khớp đúng giữa biên bản kiểm kê với báo cáo tồn kho tổng hợp và các sổ sách liên quan 482.6.2.2. Kiểm tra các đối ứng bất thường 512.6.2.3. Đối chiếu tổng hợp và chi tiết 522.6.2.4. Kiểm tra chứng từ gốc liên quan đến nghiệp vụ phát sinh trong chu trình hàng tồn kho 542.7.Tính toán 572.7.1. Tính toán lại giá xuất của hàng tồn kho 572.7.2. Tính toán kiểm tra bảng tính giá thành 58CHƯƠNG III : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ THỰC TẾ VẬN DỤNG CÁC KĨ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN THỰC HIỆN 603.1. Ưu điểm 603.1.1. Ưu điểm trong công tác kiểm toán nói chung 603.1.2. Ưu điểm trong vận dụng các kĩ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán hàng tồn kho 623.2. Nhược điểm – Nguyên nhân 633.2.1. Nhược điểm – Nguyên nhân trong công tác kiểm toán nói chung 633.2.2. Nhược điểm – Nguyên nhân trong vận dụng các kĩ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán hàng tồn kho 653.3. Một số ý kiến đề xuất 673.3.1. Đề xuất với công tác kiểm toán nói chung 673.3.2. Đề xuất với việc vận dụng các kĩ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán hàng tồn kho 69KẾT LUẬN 71

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN 3

1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 3

1.1.1. Thông tin chung về Công ty 3

1.1.2. Các giai đoạn phát triển của Công ty 4

1.2. Đặc điểm kinh doanh của Công ty 5

1.2.1. Các lĩnh vực hoạt động của Công ty 5

1.2.2. Thị trường của Công ty 8

1.2.3. Tình hình hoạt động trong những năm gần đây 10

1.3. Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty 11

1.4.Quy trình kiểm toán tài chính tại Công ty 15

1.4.1. Khảo sát và lập kế hoạch 15

1.4.2. Thực hiện kiểm toán 15

1.4.3. Kết thúc kiểm toán 16

1.5. Kiểm soát chất lượng kiểm toán tại Công ty 17

1.5.1. Quá trình tuyển dụng – đào tạo 17

1.5.2. Quá trình phân công – giám sát 17

1.5.3. Quá trình kiểm tra - kiểm soát 18

1.5.4. Quá trình đánh giá và chấp nhận khách hàng tiềm năng 18

1.5.5. Quá trình lưu hồ sơ kiểm toán 18

CHƯƠNG II : THỰC TẾ VẬN DỤNG CÁC KĨ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG TRONG KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY 23

2.1. Tham gia kiểm tra vật chất 23

2.2.Quan sát 33

2.3. Điều tra 36

2.3.1. Nghiệp vụ lưu kho hàng hóa, vật tư 36

2.3.2. Nghiệp vụ sản xuất 40

2.4.Xác nhận 41

2.5.Phân tích 44

2.6.Xác minh tài liệu 47

2.6.1. Thử nghiệm kiểm soát 47

2.6.2. Thử nghiệm cơ bản 48

2.6.2.1. Kiểm tra sự khớp đúng giữa biên bản kiểm kê với báo cáo tồn kho tổng hợp và các sổ sách liên quan 48

2.6.2.2. Kiểm tra các đối ứng bất thường 51

2.6.2.3. Đối chiếu tổng hợp và chi tiết 52

2.6.2.4. Kiểm tra chứng từ gốc liên quan đến nghiệp vụ phát sinh trong chu trình hàng tồn kho 54

2.7.Tính toán 57

2.7.1. Tính toán lại giá xuất của hàng tồn kho 57

2.7.2. Tính toán kiểm tra bảng tính giá thành 58

CHƯƠNG III : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ THỰC TẾ VẬN DỤNG CÁC KĨ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN THỰC HIỆN 60

3.1. Ưu điểm 60

3.1.1. Ưu điểm trong công tác kiểm toán nói chung 60

3.1.2. Ưu điểm trong vận dụng các kĩ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán hàng tồn kho 62

3.2. Nhược điểm – Nguyên nhân 63

3.2.1. Nhược điểm – Nguyên nhân trong công tác kiểm toán nói chung 63

3.2.2. Nhược điểm – Nguyên nhân trong vận dụng các kĩ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán hàng tồn kho 65

3.3. Một số ý kiến đề xuất 67

3.3.1. Đề xuất với công tác kiểm toán nói chung 67

3.3.2. Đề xuất với việc vận dụng các kĩ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán hàng tồn kho 69

KẾT LUẬN 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY