Chuyên đề Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty thương mại và sản xuất bê tông Cổ Loa

* Nội dung chi phíChi phí sản xuất chung là những chi phí quản lý phục vụ sản xuất và những chi phí sản xuất khác phát sinh ở phân xưởng ngoài 2 khoản chi phí NVLTT và NCTT ở trên.Chi phí sản xuất chung tại công ty bao gồm: Chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu công cụ dụng cụ dùng ở phân xưởng, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài* Tài khoản sử dụngKế toán công ty sử dụng TK 627 để phản ánh chi phí sản xuất chung phát sinh.Đối với Chi phí nhân viên phân xưởng và chi phí vật liệu công cụ dụng cụ, chứng từ sử dụng tương tự như ở phần kế toán chi phí NCTT và chi phí NVLTT ở trên.Với chi phí khấu hao TSCĐ chứng từ sử dụng bao gồm Bảng tài sản cố định và Bảng kê chi tiết TK 2141.Cũn với chi phớ dịch vụ mua ngoài chứng từ sử dụng là các hoá đơn mua dịch vụ, phiếu chi tiền, giấy báo của ngân hàng.

* Nội dung chi phí

Chi phí sản xuất chung là những chi phí quản lý phục vụ sản xuất và những chi phí sản xuất khác phát sinh ở phân xưởng ngoài 2 khoản chi phí NVLTT và NCTT ở trên.Chi phí sản xuất chung tại công ty bao gồm: Chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu công cụ dụng cụ dùng ở phân xưởng, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài

* Tài khoản sử dụng

Kế toán công ty sử dụng TK 627 để phản ánh chi phí sản xuất chung phát sinh.

Đối với Chi phí nhân viên phân xưởng và chi phí vật liệu công cụ dụng cụ, chứng từ sử dụng tương tự như ở phần kế toán chi phí NCTT và chi phí NVLTT ở trên.Với chi phí khấu hao TSCĐ chứng từ sử dụng bao gồm Bảng tài sản cố định và Bảng kê chi tiết TK 2141.Cũn với chi phớ dịch vụ mua ngoài chứng từ sử dụng là các hoá đơn mua dịch vụ, phiếu chi tiền, giấy báo của ngân hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY