Chuyên đề Tăng cường mở rộng thị trường tiêu thụ rượu của chi nhánh công ty Hà Phú An

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương I: Tình hình chung của chi nhánh Công ty Hà Phú An 2

I. Sự hình thành và phát triển của Chi nhánh Công ty Hà Phú An 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Hà Phú An 2

2. Bộ máy quản trị của Chi nhánh Công ty Hà Phú An 3

2.1. Sơ đồ bộ máy quản trị Chi nhánh Công ty Hà Phú An 3

2.2. Chức năng và nghiên cứu của các phòng ban 4

II. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Công ty Hà Phú An 5

III. Tình hình kinh doanh của Chi nhánh Công ty Hà Phú An trong 2 năm 2003-2004, những thuận lợi và khó khăn 6

1. Tình hình hoạt động của Chi nhánh Công ty Hà Phú An trong 2 năm 2003-2004 6

2. Những thuận lợi và khó khăn của Chi nhánh Công ty Hà Phú An 6

IV. Tình hình tài chính của Chi nhánh Công ty Hà Phú An 6

1. Nhiệm vụ của quản trị tài chính trong Chi nhánh Công ty Hà Phú An 15

2. Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với thị trường 16

3. Quan hệ tài chính nội bộ trong doanh nghiệp 17

4. Hoạt động tài chính của Chi nhánh Công ty Hà Phú An 19

4.1. Thu nhập, chi phí và lợi nhuận của Công ty 19

4.2. Tình hình tài sản, nguồn vốn của Chi nhánh Công ty Hà Phú An 20

4.3. Các nhóm chỉ tiêu đặc trưng tài chính của doanh nghiệp 21

V. Định hướng kinh doanh của Chi nhánh 22

Chương II: Thực trạng thị trường tiêu thụ rượu của Chi nhánh Công ty Hà Phú An 24

I. Những nét chung về thị trường rượu 24

II. Tình hình thị trường tiêu thụ rượu 26

III. Các đối thủ cạnh tranh 26

IV. Những nỗ lực nhằm mở rộng thị trường 30

V. Đánh giá về quá trình tiêu thụ sản phẩm của công ty 37

1. Ưu điểm 37

2. Nhược điểm 38

3. Nguyên nhân 39

Chương III: Một số giải pháp tăng cường mở rộng thị trường tiêu thụ rượu của Chi nhánh Công ty Hà Phú An 40

I. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên 40

II. Nâng cao chất lượng sản phẩm 42

III. Đầu tư đổi mới công nghệ 42

1. Đầu tư đổi mới công nghệ 42

2. Tiến hành việc huy động nguồn vốn cần thiết cho dự án 43

IV. Tăng cường các hoạt động marketing 44

1. Thành lập phòng chuyên trách marketing 44

2. Các hoạt động nghiên cứu thị trường 46

Kết luận 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY