Chuyên đề Sử dụng nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hoàng Yến

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HOÀNG YẾN 3

1.1. Những thông tin chung về công ty 3

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Hoàng Yến 3

1.3. Một số đặc điểm của công ty 6

1.3.1. Đặc điểm về tổ chức quản lý 6

Các kế toán viên 10

1.3.2. Đặc điểm về sản phẩm 14

Sản phẩm mang tính đơn chiếc, hoàn thành trong thời gian dài, phức tạp. Dưới đây là một số chỉ tiêu quan trọng của công ty trong thời gian qua: 14

1.3.3. Đặc điểm về quy trình công nghệ 15

1.3.4. Đặc điểm máy móc thiết bị 16

Sè l­îng 16

Sè l­îng 19

1.3.5. Đặc điểm nguồn nhân lực 20

1.3.6. Đặc điểm tài chính 20

a. Đặc điểm về giá trị tài sản 21

1.3.7. Đặc điểm về chất lượng 25

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY HOÀNG YẾN 27

2.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty Hoàng Yến 27

2.2. Tình hình sử dụng nguyên vật liệu tại công ty 27

2.2.1. Các hoạt động liên quan đến sử dụng nguyên vật liệu tại công ty 27

b. NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY: 29

2.2.2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU 33

2.3.NHỮNG YẾU KÉM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TRONG VIỆC SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU 39

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG YẾN 40

3.1. Các yêu cầu đặt ra với việc sử dụng nguyên vật liệu tại công ty Hoàng Yến 40

3.2. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu tại công ty. 41

1. ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU 41

2. NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ TAY NGHỀ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT. 45

3. TĂNG CƯỜNG KÍCH THÍCH NGƯỜI LAO ĐỘNG SỬ DỤNG TIẾT KIỆM NGUYÊN VẬT LIỆU 47

4. TIẾP TỤC ĐẦU TƯ HƠN NỮA CHO CÔNG TÁC THỊ TRƯỜNG NGUYÊN VẬT LIỆU 50

5. GIẢI PHÁP VỀ CÔNG NGHỆ, MÁY MÓC THIẾT BỊ. 53

6. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CƠ QUAN CHỨC NĂNG 54

KẾT LUẬN 56

Tài liệu tham khảo 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY