Chuyên đề Sử dụng một số công cụ Marketing trực tiếp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của chi nhánh công ty nước khoáng Cúc Phương tại Hà Nội

MỤC LỤC Chương I : Những vấn đề cơ bản về Marketing trực tiếp Trang 1I- Bản chất, sự phát triển của Marketing trực tiếp Trang 1II- Marketing trực tiếp, tổng hợp, MaxiMarketing và Marketing cơ sở dữ liệu Trang 3III- Những quyết định chủ yếu trong Marketing trực tiếp Trang 8IV- Những công cụ của Marketing trực tiếp Trang13V- Những vấn đề khi sử dụng Marketing trực tiếp Chương II- Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nước khoáng Cúc Phương Trang 19I- Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nước khoáng Cúc Phương và phương án sản xuất kinh doanh của công ty năm 2002 Trang 19II- Phát triển nhu cầu tiêu dùng nước khoáng và đánh giá một số đối thủ cạnh tranh của công ty Trang 39III- Chiến lược Marketing của công ty năm 2002 Trang 42 Chương III- áp dụng Marketing trực tiếp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của chi nhánh công ty nước khoáng Cúc Phương tại Hà Nôị Trang 53I- Cơ sở đề xuất các hoạt động marketing trực tiếp II- Nâng cao hiệu quả bán hàng trực tiếp ở chi nhánh công ty tại HàNội Trang55III- Các biện pháp hỗ trợ Trang 63

MỤC LỤC

Chương I : Những vấn đề cơ bản về Marketing trực tiếp Trang 1

I- Bản chất, sự phát triển của Marketing trực tiếp Trang 1

II- Marketing trực tiếp, tổng hợp, MaxiMarketing và Marketing cơ sở dữ liệu

Trang 3

III- Những quyết định chủ yếu trong Marketing trực tiếp Trang 8

IV- Những công cụ của Marketing trực tiếp Trang13

V- Những vấn đề khi sử dụng Marketing trực tiếp

Chương II- Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nước khoáng Cúc Phương Trang 19

I- Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nước khoáng Cúc Phương và phương án sản xuất kinh doanh của công ty năm 2002

Trang 19

II- Phát triển nhu cầu tiêu dùng nước khoáng và đánh giá một số đối thủ cạnh tranh của công ty Trang 39

III- Chiến lược Marketing của công ty năm 2002 Trang 42

Chương III- áp dụng Marketing trực tiếp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của chi nhánh công ty nước khoáng Cúc Phương tại Hà Nôị Trang 53

I- Cơ sở đề xuất các hoạt động marketing trực tiếp

II- Nâng cao hiệu quả bán hàng trực tiếp ở chi nhánh công ty tại HàNội

Trang55

III- Các biện pháp hỗ trợ Trang 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY