Chuyên đề So sánh chất lượng bốn hãng xe gắn máy: Honda, yamaha, suzuki, sym

MỤC LỤC CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 11.1. Cơ sở hình thành đề tài 11.2. Mục tiêu nghiên cứu 11.3. Phương pháp nghiên cứu 11.4. Phạm vi nghiên cứu 21.5. Ý nghĩa đề tài 21.6. Nội dung chính cuả đề tài 2CHƯƠNG 2 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG(Ka – Mq) 32.1. Định nghĩa chất lượng 32.2. Tiêu chí đánh giá đo lường chất lượng (Ka –Mq). 42.3. Mô hình nghiên cứu của đề tài. 5CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU SƠ LIỆU 4 HÃNG XE GẮN MÁY 63.1. GIỚI THIỆU HÃNG HONDA. 63.2. GIỚI THIỆU HÃNG YAMAHA. 73.3. GIỚI THIỆU HÃNG SUZUKI 83.4. GIỚI THIỆU HÃNG XE SYM 9CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 104.1. Kết quả nghiên cứu khám phá. 104.2 Nghiên cứu chính thức 114.2.1 Cơ cấu mẫu theo nghề nghiệp: 114.2.2 cơ cấu mẫu theo thu nhập. 124.2.3 Nhận biết về thương hiệu chiếc xe gắn máy đang sử dụng. 124.2.4 So sánh mức đánh giá về thương hiệu của 4 hãng xe thông qua khách hàng. 134.2.5 Giá cả ảnh hưởng đến khách hàng khi mua xe. 134.2.6 So sánh mức đánh giá về giá cả 4 hãng xe thông qua ý kiến khách hàng. 144.2.7 Tiêu chí đánh giá chiếc xe gắn máy đẹp. 144.2.8 So sánh mức đánh giá của khách hàng về mẫu mã đẹp giữa 4 hãng xe. 154.2.9 Mức độ đánh giá về tính bền của chiếc xe gắn máy. 154.2.10. So sánh mức đánh giá tiêu chí bền của khách hàng. 164.2.11 Cơ cấu mẫu giữa xe tay ga và xe số. 164.2.12 Đánh giá về mức tiết kiệm xăng giữa 4 hãng xe. 174.2.13 So sánh mức đánh giá tiết kiệm xăng giữa 4 hãng xe. 174.2.14 So sánh phân khối giữa bốn hãng xe. 184.3 Mức chất lượng. 18CHƯƠNG 5 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 205.1 KẾT LUẬN 205.2 KIẾN NGHỊ 20

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1

1.1. Cơ sở hình thành đề tài 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1

1.3. Phương pháp nghiên cứu 1

1.4. Phạm vi nghiên cứu 2

1.5. Ý nghĩa đề tài 2

1.6. Nội dung chính cuả đề tài 2

CHƯƠNG 2 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG(Ka – Mq) 3

2.1. Định nghĩa chất lượng 3

2.2. Tiêu chí đánh giá đo lường chất lượng (Ka –Mq). 4

2.3. Mô hình nghiên cứu của đề tài. 5

CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU SƠ LIỆU 4 HÃNG XE GẮN MÁY 6

3.1. GIỚI THIỆU HÃNG HONDA. 6

3.2. GIỚI THIỆU HÃNG YAMAHA. 7

3.3. GIỚI THIỆU HÃNG SUZUKI 8

3.4. GIỚI THIỆU HÃNG XE SYM 9

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 10

4.1. Kết quả nghiên cứu khám phá. 10

4.2 Nghiên cứu chính thức 11

4.2.1 Cơ cấu mẫu theo nghề nghiệp: 11

4.2.2 cơ cấu mẫu theo thu nhập. 12

4.2.3 Nhận biết về thương hiệu chiếc xe gắn máy đang sử dụng. 12

4.2.4 So sánh mức đánh giá về thương hiệu của 4 hãng xe thông qua khách hàng. 13

4.2.5 Giá cả ảnh hưởng đến khách hàng khi mua xe. 13

4.2.6 So sánh mức đánh giá về giá cả 4 hãng xe thông qua ý kiến khách hàng. 14

4.2.7 Tiêu chí đánh giá chiếc xe gắn máy đẹp. 14

4.2.8 So sánh mức đánh giá của khách hàng về mẫu mã đẹp giữa 4 hãng xe. 15

4.2.9 Mức độ đánh giá về tính bền của chiếc xe gắn máy. 15

4.2.10. So sánh mức đánh giá tiêu chí bền của khách hàng. 16

4.2.11 Cơ cấu mẫu giữa xe tay ga và xe số. 16

4.2.12 Đánh giá về mức tiết kiệm xăng giữa 4 hãng xe. 17

4.2.13 So sánh mức đánh giá tiết kiệm xăng giữa 4 hãng xe. 17

4.2.14 So sánh phân khối giữa bốn hãng xe. 18

4.3 Mức chất lượng. 18

CHƯƠNG 5 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 20

5.1 KẾT LUẬN 20

5.2 KIẾN NGHỊ 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY