Chuyên đề Quy trình tổ chức sự kiện của công ty cổ phần truyền thông và sự kiện Taf – thực trạng và giải pháp

PHỤ LỤC Danh mục sơ đồ bảng biểuLỜI MỞ ĐẦU 1Chương 1 KHÁI QUÁT THỊ TRƯỜNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN TẠI VIỆT NAM 31.1 Quy mô và đặc điểm của cung 31.2 Quy mô và đặc điểm của cầu 31.3 Phân đoạn thị trường tổ chức sự kiện 91.4 Cạnh tranh trên thị trường tổ chức sự kiện 141.5 Những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động tổ chức sự kiện 171.6 Xu hướng phát triển thị trường tổ chức sự kiện trong tương lai 20Chương 2 Thực trạng hoạt động tổ chức sự kiện của công ty cổ phần truyền thông và sự kiện Taf 222.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của công ty cổ phần truyền thông và sự kiện Taf 222.1.1 Khái quát về công ty 222.1.2 Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty 332.2 Thực trạng hoạt động Marketing của công ty 362.2.1 Mục tiêu chiến lược Marketing 362.2.2 Chính sách Marketing – Mix 372.3 Thực trạng hoạt động tổ chức sự kiện của công ty từ năm 2006 đến nay 392.3.1 Thiết lập mục tiêu tổ chức sự kiện 392.3.2 Quy trình tổ chức sự kiện 402.4 Đánh giá, nhận xét quy trình tổ chức sự kiện 602.5 Các đánh giá khác 622.5.1 Đánh giá về nhân sự 622.5.2 Đánh giá về mặt kỹ thuật 632.5.3 Đánh giá trong công tác quản lý 63Chương 3 Một số giải pháp, đề xuất cho hoạt động tổ chức sự kiện tại công ty Cô phần truyền thông và sự kiện Taf 643.1 Giải pháp đối với định hướng chiến lược kinh doanh của công ty 643.2 Giải pháp cho hoạt động Marketing 653.3 Giải pháp cho hoạt động tổ chức sự kiện 663.4 Các giải pháp khác 73Kết luận 75Tài liệu tham khảo

PHỤ LỤC

Danh mục sơ đồ bảng biểu

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1 KHÁI QUÁT THỊ TRƯỜNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN TẠI VIỆT NAM 3

1.1 Quy mô và đặc điểm của cung 3

1.2 Quy mô và đặc điểm của cầu 3

1.3 Phân đoạn thị trường tổ chức sự kiện 9

1.4 Cạnh tranh trên thị trường tổ chức sự kiện 14

1.5 Những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động tổ chức sự kiện 17

1.6 Xu hướng phát triển thị trường tổ chức sự kiện trong tương lai 20

Chương 2 Thực trạng hoạt động tổ chức sự kiện của công ty cổ phần truyền thông và sự kiện Taf 22

2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của công ty cổ phần truyền thông và sự kiện Taf 22

2.1.1 Khái quát về công ty 22

2.1.2 Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty 33

2.2 Thực trạng hoạt động Marketing của công ty 36

2.2.1 Mục tiêu chiến lược Marketing 36

2.2.2 Chính sách Marketing – Mix 37

2.3 Thực trạng hoạt động tổ chức sự kiện của công ty từ năm 2006 đến nay 39

2.3.1 Thiết lập mục tiêu tổ chức sự kiện 39

2.3.2 Quy trình tổ chức sự kiện 40

2.4 Đánh giá, nhận xét quy trình tổ chức sự kiện 60

2.5 Các đánh giá khác 62

2.5.1 Đánh giá về nhân sự 62

2.5.2 Đánh giá về mặt kỹ thuật 63

2.5.3 Đánh giá trong công tác quản lý 63

Chương 3 Một số giải pháp, đề xuất cho hoạt động tổ chức sự kiện tại công ty Cô phần truyền thông và sự kiện Taf 64

3.1 Giải pháp đối với định hướng chiến lược kinh doanh của công ty 64

3.2 Giải pháp cho hoạt động Marketing 65

3.3 Giải pháp cho hoạt động tổ chức sự kiện 66

3.4 Các giải pháp khác 73

Kết luận 75

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY