Chuyên đề Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc tại công ty Xí nghiệp may xuất khẩu TEXTACO

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH MAY MẶC TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 21. Vai trò của ngành may mặc ở Việt Nam 22. Kết quả sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu sản phẩm may mặc tại Việt Nam 33. Cơ cấu thị trường và hàng hoá xuất nhập khẩu trong thời gian qua 5CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU TEXTACO 101. Lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp. 102. Đặc điểm công nghệ may xuất khẩu của Xí nghiệp TEXTACO 113. Đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức lao động tổ chức quản lý của Xí nghiệp. 114. phân tích thực hiện kế hoạch sản xuất. 145. phân tích chi cho sản xuất: 156. Thị trường xuất khẩu của công ty trong thời gian qua 177. Các hình thức kinh doanh xuất khẩu hàng may mặc tại công ty. 198. Những khó khăn tồn tại đối với công ty. 228.1. Những mặt đạt được: 228.2. Những mặt hạn chế: 23CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC TẠI CÔNG TY 241. Phương hướng xuất khẩu đến 2005 241.1. Mục tiêu xuất khẩu hàng may mặc của công ty. 251.2. Phương hướng kinh doanh xuất khẩu hàng dệt may của công ty trong thời gian tới. 262. Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa sản xuất xuất khẩu của ngành may mặc nói chung và công ty nói riêng. 272.1. Biện pháp về thị trường. 272.2. Biện pháp đầu tư. 282.3. Biện pháp quy hoạch và quản lý sản xuất. 292.4. Biện pháp về thể chế: 302.5. Biện pháp về hợp tác quốc tế: 31KẾT LUẬN 32

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH

MAY MẶC TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 2

1. Vai trò của ngành may mặc ở Việt Nam 2

2. Kết quả sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu sản phẩm may mặc

tại Việt Nam 3

3. Cơ cấu thị trường và hàng hoá xuất nhập khẩu trong thời gian qua 5

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

CỦA XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU TEXTACO 10

1. Lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp. 10

2. Đặc điểm công nghệ may xuất khẩu của Xí nghiệp TEXTACO 11

3. Đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức lao động tổ chức quản lý

của Xí nghiệp. 11

4. phân tích thực hiện kế hoạch sản xuất. 14

5. phân tích chi cho sản xuất: 15

6. Thị trường xuất khẩu của công ty trong thời gian qua 17

7. Các hình thức kinh doanh xuất khẩu hàng may mặc tại công ty. 19

8. Những khó khăn tồn tại đối với công ty. 22

8.1. Những mặt đạt được: 22

8.2. Những mặt hạn chế: 23

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH

XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC TẠI CÔNG TY 24

1. Phương hướng xuất khẩu đến 2005 24

1.1. Mục tiêu xuất khẩu hàng may mặc của công ty. 25

1.2. Phương hướng kinh doanh xuất khẩu hàng dệt may

của công ty trong thời gian tới. 26

2. Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa sản xuất xuất khẩu

của ngành may mặc nói chung và công ty nói riêng. 27

2.1. Biện pháp về thị trường. 27

2.2. Biện pháp đầu tư. 28

2.3. Biện pháp quy hoạch và quản lý sản xuất. 29

2.4. Biện pháp về thể chế: 30

2.5. Biện pháp về hợp tác quốc tế: 31

KẾT LUẬN 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY