Chuyên đề Phát triển sản phẩm thức ăn nhanh tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà tại Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu .1

CHƯƠNG 1- TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ .2

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà .2

1.1.1.Giới thiệuchung.2

1.1.2.Các giai đoạn phát triển.3

1.2.3.Chức năng nhiệm vụ của công ty .5

1.2.Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty .5

1.2.1.Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của công ty .5

1.2.2.Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 6

1.3. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của Công ty .8

1.3.1.Đặc điểm sản phẩm .8

1.3.2.Đặc điểm về thị trường tiêu thụ.9

1.3.3.Nguồn vốn kinh doanh .10

1.3.4.Nhân tố lao động 11

1.3.5.Nguồn nguyên vật liệu .12

1.3.6.Máy móc, thiết bị .13

1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty những năm gần đây .15

1.4.1.Một số chỉ tiêu đánh gia kết quả của công ty .15

1.4.2.Nhận xét chung .16

CHƯƠNG 2- THỰC TRẠNG VỀ NHU CẦU THỨC ĂN NHANH TẠI HÀ NỘI 19

2.1. Nhu cầu .19

2.2. Thực trạng đáp ứng .20

2.2.1.Các sản phẩm thức ăn nhanh hiện đang tồn tại trên thị trường

Hà Nội .20

2.2.2.Đánh giá .21

2.3.Khả năng đáp ứng của công ty .21

2.3.1.Điểm mạnh . 21

2.3.2.Điểm yếu . .23

2.3.3.Khả năng thỏa mãn nhu cầu thức ăn nhanh của Công ty tại Hà Nội .24

CHƯƠNG 3- GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THỨC ĂN NHANH CỦA CÔNG TY TẠI HÀ NỘI .26

3.1.Điều tra nhu cầu thức ăn nhanh trên thị trường Hà Nội 26

3.2.Thiết kế sản phẩm .29

3.2.1.Thiết kế .29

3.2.2.Nguồn nguyên liệu .30

3.3.Bố trí sản xuất sản phẩm .38

3.4.Chính sách giá sản phẩm 39

3.5.Hệ thống phân phối sản phẩm .42

3.6.Hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm .43

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY