Chuyên đề Phân tích tình hình hoạt động để định hướng chiến lược phát triển thị trường xe máy tại công ty cổ phần Đại Dương

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI DƯƠNG VÀ NGÀNH XE MÁY CỦA CÔNG TY 2

I.CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI DƯƠNG 2

1.1. Lịch sử hình thành 2

1.2. Chức năng nhiệm vụ 4

1.2.1. Ngành nghề kinh doanh 4

1.2.2. Qui mô công ty 5

1.2.3.Sơ đồ bộ máy hoạt động của công ty 6

1.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây 8

II. NGÀNH SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP XE MÁY CỦA CÔNG TY 10

2.1 Quá trình tồn tại và phát triển của ngành trong công ty 10

2.2.Cơ cấu tổ chức tại xí nghiệp 11

PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH XE MÁY CỦA XÍ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 15

I. MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI DOANH NGHIỆP 16

1.1. Môi trường ngành 16

1.1.1.Đặc điểm thị trường xe máy Việt Nam 17

1.1.2. Đặc điểm ngành công nghiệp xe máy Việt Nam 17

1.1.3. Nguy cơ đe doạ từ những người mới vào cuộc 18

1.1.4 Quyền lực thương lượng của người cung ứng 19

1.1.5 Quyền thương lượng của người mua 19

1.1.6. Nguy cơ đe doạ từ các sản phẩm thay thế 20

1.1.7. Các đối thủ cạnh tranh trong ngành 20

1.1.7.1. Đặc điểm cạnh tranh trên thị trường xe máy Việt Nam 20

1.1.7.1.1 Về giá cả 25

1.1.7.1.2.Về mẫu mã và chủng loại 26

1.2. Môi trường kinh tế quốc dân( PEST) 26

1.2.1. Chính trị và pháp luật (Policy) 26

1.2.2. Môi trường kinh tế (Economy) 27

1.2.3. Môi trường công nghệ 27

1.2.4. Môi trường xã hội (Sociation) 28

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 30

2.1.Các hoạt động chính 30

2.1.1. Tình hình sản xuất của xí nghiệp: 30

2.1.1.1.Nguyên vật liệu và máy móc thiết bị của xí nghiệp 30

2.1.1.2. Quy trình công nghệ sản xuất 34

2.1.1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp: 39

2.1.2. Hoạt động marketing của xí nghiệp: 43

2.1.2.1. Đặc điểm sản phẩm xe gắn máy của xí nghiệp 44

2.1.2.2. Giá sản phẩm, đặc điểm phân phối và chính sách khuyến mại xe máy của công ty trong thị trường. 48

1.1.2.2.1. Giá sản phẩm 49

2.1.2.2.2. Đặc điểm phân phối 54

2.2. Các hoạt động hỗ trợ 56

2.2.1. Nguồn nhân lực 56

2.2.2. Văn hóa doanh nghiệp 60

2.2.2.1. Văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp 60

2.2.2.2. Văn hóa trong xây dựng và phát triển thương hiệu 61

2.2.2.3. Văn hóa trong hoạt động marketing 61

2.2.2.4. Văn hóa trong định hướng với khách hàng 62

2.2.3. Nghiên cứu và phát triển thị trường 63

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP BẰNG MA TRẬN SWOT 66

PHẦN III: GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 68

I. ĐỊNH HƯỚNG MỘT: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 68

1.1. Cơ sở lý luận 68

1.2. Nội dung của định hướng 69

1.2.1. Nâng cao chất lượng nguyên vật liệu 69

1.2.2. Nâng cao trình độ nguồn nhân lực 71

1.3. Điều kiện thực hiện 72

II. ĐỊNH HƯỚNG HAI: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG 73

2.1.Cơ sỏ lý luận 73

2.2. Nội dung của định hướng 73

2.2.1. Phân tích khách hàng mục tiêu 73

2.2.2. Phân tích và đánh giá sản phẩm 74

2.2.3. Phân tích đối thủ và tình hình cạnh tranh 75

2.3. Điều kiện thực hiện 75

III. ĐỊNH HƯỚNG BA : MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM 76

3.1. Phát triển hệ thống kênh phân phối 76

3.1.1. Cơ sở lý luận 76

3.1.2. Nội dung 76

3.1.3. Điều kiện thực hiện 77

3.2. Nâng cao trình độ quản lý kênh phân phối 77

3.2.1. Cơ sở lý luận 77

3.2.2. Nội dung của định hướng 77

3.2.3. Điều kiện thực hiện 78

KẾT LUẬN 79

TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY