Chuyên đề Phân tích tình hình cho vay hộ nông dân tai Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chi nhánh Lê Lợi tỉnh Kon Tum

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU- Tính cấp thiết của đề tài- Mục đích nghiên cứu- Đối tượng nghiên cứu- Phạm vi nghiên cứu- Phương pháp nghiên cứu- Kết cấu chuyên đề- Lời cảm ơnCHƯƠNG 1: NHTM VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY 1.1. NHTM .1.1.1 Khái niệm .1.1.2 Các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của NHTM .1.1.3 Cho vay của NHTM .1.2 Hoạt động cho vay của NHTM đối với HND .1.2.1 Hộ nông dân .+ Quan niệm HND .+ Đặc điểm HND + Vai trò HND trong nền kinh tế + Sự cần thiết NHTM phải tăng cường cho vay đ/v HND .1.2.2 Hoạt động cho vay của NHTM đối với HND .+ Đặc điểm . + Nguyên tắc . + Phân loại . + Rủi ro cho vay . + Các chỉ tiêu phản ánh kết quả cho vay CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH LÊ LỢI TỈNH KON TUM ĐỐI VỚI HND 2.1 Giới thiệu về NHNo & PTNT chi nhánh Lê Lợi Tỉnh Kon Tum.2.1.1 Quá trình thành lập và phát triển .2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ .2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý .2.1.5 Kết quả hoạt động thời gian qua .2.2 Phân tích thực trạng cho vay của NHNo & PTNT chi nhánh Lê Lợi Tỉnh Kon Tum đối với HND .2.2.1 Chính sách cho vay của NHNo & PTNT chi nhánh Lê Lợi Tỉnh Kon Tum đối với HND .2.2.2 Quy trình và thủ tục cho vay .2.2.3 Phân tích tình hình cho vay, thu nợ HND tại NHNo & PTNT chi nhánh Lê Lợi Tỉnh Kon Tum .+ Tình hình Nguồn vốn và cho vay nói chung . + Phân tích tình hình cho vay theo thời hạn . + Phân tích tình hình cho vay theo đối tượng đầu tư . + Phân tích tình hình cho vay theo phương thức cho vay . + Phân tích tình hình cho vay theo hình thức đảm bảo .2.3 Đánh giá chung .2.3.1 Thành công và nguyên nhân .2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân .CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI HND TẠI CHI NHÁNH .3.1 Định hướng của NHNo & PTNT chi nhánh Lê Lợi Tỉnh Kon Tum trong hoạt động cho vay .3.2 Giải pháp .3.3 Một số kiến nghị .KẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤCNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỤC TẬPNHẬN XÉT CỦA GV HƯỚNG DẪNNHẬN XÉT CỦA GV PHẢN BIỆN

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

- Tính cấp thiết của đề tài

- Mục đích nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu

- Phạm vi nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu

- Kết cấu chuyên đề

- Lời cảm ơn

CHƯƠNG 1: NHTM VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY

1.1. NHTM .

1.1.1 Khái niệm .

1.1.2 Các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của NHTM .

1.1.3 Cho vay của NHTM .

1.2 Hoạt động cho vay của NHTM đối với HND .

1.2.1 Hộ nông dân .

+ Quan niệm HND .

+ Đặc điểm HND

+ Vai trò HND trong nền kinh tế

+ Sự cần thiết NHTM phải tăng cường cho vay đ/v HND .

1.2.2 Hoạt động cho vay của NHTM đối với HND .

+ Đặc điểm .

+ Nguyên tắc .

+ Phân loại .

+ Rủi ro cho vay .

+ Các chỉ tiêu phản ánh kết quả cho vay

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH LÊ LỢI TỈNH KON TUM ĐỐI VỚI HND

2.1 Giới thiệu về NHNo & PTNT chi nhánh Lê Lợi Tỉnh Kon Tum.

2.1.1 Quá trình thành lập và phát triển .

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ .

2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý .

2.1.5 Kết quả hoạt động thời gian qua .

2.2 Phân tích thực trạng cho vay của NHNo & PTNT chi nhánh Lê Lợi Tỉnh Kon Tum đối với HND .

2.2.1 Chính sách cho vay của NHNo & PTNT chi nhánh Lê Lợi Tỉnh Kon Tum đối với HND .

2.2.2 Quy trình và thủ tục cho vay .

2.2.3 Phân tích tình hình cho vay, thu nợ HND tại NHNo & PTNT chi nhánh Lê Lợi Tỉnh Kon Tum .

+ Tình hình Nguồn vốn và cho vay nói chung .

+ Phân tích tình hình cho vay theo thời hạn .

+ Phân tích tình hình cho vay theo đối tượng đầu tư .

+ Phân tích tình hình cho vay theo phương thức cho vay .

+ Phân tích tình hình cho vay theo hình thức đảm bảo .

2.3 Đánh giá chung .

2.3.1 Thành công và nguyên nhân .

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân .

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI HND TẠI CHI NHÁNH .

3.1 Định hướng của NHNo & PTNT chi nhánh Lê Lợi Tỉnh Kon Tum trong hoạt động cho vay .

3.2 Giải pháp .

3.3 Một số kiến nghị .

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỤC TẬP

NHẬN XÉT CỦA GV HƯỚNG DẪN

NHẬN XÉT CỦA GV PHẢN BIỆN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY