Chuyên đề Phân tích thực trạng và các giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả của KTĐN ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC

Trang

A:Đặt vấn đề. 2

B:Giải quyết vấn đề. 4

I:Một số vấn đề về mặt lý luận cơ bản 4

1:Một số khái niệm. 4

2:Tính tất yếu khách quan của việc mở rộng và nâng cao hiệu 4

quả của KTĐN.

3:Những nguyên tắc và hình thức chủ yếu của KTĐN. 6

4:Vai trò, tác dụng của KTĐN. 11

II:Thực trạng và các giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả 11

của KTĐN.

1:Các nguồn lực và lợi thế trong việc phát triển KTĐN ở 12

Việt Nam.

2:Những thuận lợi và khó khăn. 13

3:Thực trạng KTĐN ở Việt Nam hiện nay. 14

4:Mục tiêu của KTĐN. 24

5:Các giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả của 24

KTĐN.

C:Kết luận. 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY