Chuyên đề Phân tích tác động của các nhân tố đến lợi suất cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

MỤC LỤCLỜI GIỚI THIỆU 1LỜI CẢM ƠN 3CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 4I/TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 41/Thị trường chứng khoán 41.1/Thị trường chứng khoán và lịch sử hình thành và phát triển 41.2/Chức năng 61.3/Cấu trúc thị trường chứng khoán 71.3.1/Cơ cấu thị trường 71.3.3/Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 91.3.4/Nguyên tắc hoạt động 111.4/Vai trò Nhà nước đối với thị trường chứng khoán 122/Thị trường chứng khoán Việt Nam 132.1/Lịch sử hình thành, chức năng của thị trường 132.2/Cơ cấu, quy mô các loại hàng hoá trên thị trường 132.3/Tình hình thị trường 15II/CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 201.Phân tích tác động từ phía cầu đến cổ phiếu 201.1/Mô hình CAPM 201.1.1/Các giả định của mô hình 201.1.3.Chứng minh: 221.2/Mô hình chỉ số đơn 261.3/Các yếu tố phía cầu tác động đến cổ phiếu 262/Phân tích tác động từ phía cung đến cổ phiếu 282.1/Mô hình đa nhân tố 282.1.1/Các giả thuyết của mô hình 282.1.2/Mô hình đa nhân tố 292.1.3/Chứng minh: 302.1.4/Mối quan hệ giữa mô hình Đa nhân tố và mô hình CAPM 312.2/Các yếu tố từ phía cung tác động đến cổ phiếu 312.2.1/Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 322.2.2/Các chỉ tiêu phản ánh cơ cấu vốn và tài sản của doanh nghiệp 332.2.3/Các chỉ tiêu về tình trạng cổ phiếu của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán 34CHƯƠNG 2:ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ TỚI GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 35I/CƠ SỞ DỮ LIỆU: 351/Các loại cổ phiếu: 352/Loại số liệu: 36II/ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH 371.Phương pháp ước lượng mô hình 372.Ước lượng mô hình 402.1/Mô hình từ phía cầu 402.2/Mô hình cung 433/Phân tích 53KẾT LUẬN 56TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU 1

LỜI CẢM ƠN 3

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 4

I/TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 4

1/Thị trường chứng khoán 4

1.1/Thị trường chứng khoán và lịch sử hình thành và phát triển 4

1.2/Chức năng 6

1.3/Cấu trúc thị trường chứng khoán 7

1.3.1/Cơ cấu thị trường 7

1.3.3/Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 9

1.3.4/Nguyên tắc hoạt động 11

1.4/Vai trò Nhà nước đối với thị trường chứng khoán 12

2/Thị trường chứng khoán Việt Nam 13

2.1/Lịch sử hình thành, chức năng của thị trường 13

2.2/Cơ cấu, quy mô các loại hàng hoá trên thị trường 13

2.3/Tình hình thị trường 15

II/CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 20

1.Phân tích tác động từ phía cầu đến cổ phiếu 20

1.1/Mô hình CAPM 20

1.1.1/Các giả định của mô hình 20

1.1.3.Chứng minh: 22

1.2/Mô hình chỉ số đơn 26

1.3/Các yếu tố phía cầu tác động đến cổ phiếu 26

2/Phân tích tác động từ phía cung đến cổ phiếu 28

2.1/Mô hình đa nhân tố 28

2.1.1/Các giả thuyết của mô hình 28

2.1.2/Mô hình đa nhân tố 29

2.1.3/Chứng minh: 30

2.1.4/Mối quan hệ giữa mô hình Đa nhân tố và mô hình CAPM 31

2.2/Các yếu tố từ phía cung tác động đến cổ phiếu 31

2.2.1/Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 32

2.2.2/Các chỉ tiêu phản ánh cơ cấu vốn và tài sản của doanh nghiệp 33

2.2.3/Các chỉ tiêu về tình trạng cổ phiếu của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán 34

CHƯƠNG 2:ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ TỚI GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 35

I/CƠ SỞ DỮ LIỆU: 35

1/Các loại cổ phiếu: 35

2/Loại số liệu: 36

II/ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH 37

1.Phương pháp ước lượng mô hình 37

2.Ước lượng mô hình 40

2.1/Mô hình từ phía cầu 40

2.2/Mô hình cung 43

3/Phân tích 53

KẾT LUẬN 56

TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY