Chuyên đề Phân tích giá thành sản phẩm giai đoạn 2001 – 2005 của xí nghiệp than 917 – Công ty than Hòn Gai

MỤC LỤC

Nội dung Trang

Lời nói đầu 2

Chương 1 : Tình hình chung và điều kiện sản xuất chủ yếu của

Xí nghiệp than 917– Công ty than Hòn Gai 4

1.1- Sự hình thành và phát triển của xí nghiệp than 917 5

1.2. Điều kiện vật chất kỹ thuật của sản xuất 6

1.3. Trang bị kỹ thuật 10

Kết luận chương 1 18

Chương 2 : Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp than 917– Công ty than Hòn Gai 19

2.1. Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp than 20

917 – Công ty than Hòn Gai

2.2. Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sản phẩm 23

2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ và năng lực sản xuất 29

2.4. Phân tích tình hình sử dụng lao động và tiền lương 43

2.5. Phân tích giá thành sản phẩm 50

2.6. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 57

Kết luận chương 2 65

Chương 3 : Phân tích giá thành sản phẩm giai đoạn 2001-2005 của xí nghiệp than 917 – Công ty than Hòn Gai 67

3.1. Cơ sở lí luận của đề tài 68

3.2. Phân tích tình hình giá thành của xí nghiệp than 917- Công ty than Hòn Gai 69

3.3. Phân tích sự biến động của các yếu tố chi phí trong giá thành. 72

3.4. Phân tích sự biến động của kết cấu giá thành. 82

3.5. Kết luận và kiến nghị 87

Tài liệu tham khảo 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY